Glädjande siffror om flerbostadshus i trä

Att bygga i trä har blivit allt viktigare på grund av klimatfrågan. Nu visar färska siffror att flerbostadshus med stomme av trä ökat kraftigt.

Statistik från branschorganisationen Trä- och möbelföretagen, TMF, visar att trä är på starkt frammarsch i byggindustrin. Men det handlar alltså inte om villor i trä, där trä varit dominerande som byggmaterial länge. Det handlar istället om flerbostadshus.

Enligt TMF:s statistik levererades under helåret 2020 totalt 4 485 lägenheter med stomme av trä, en ökning med 18 procent jämfört med 2019.

– Det är oerhört glädjande att se de starka siffrorna, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

Större kapacitet finns

Men trots den stora ökningen är kapaciteten hos våra husföretag fortfarande långt ifrån fullt nyttjad, menar Gustaf Edgren.

– Det vore önskvärt att offentliga byggprojekt i ännu högre utsträckning går före och jobbar mot ett hållbart byggande, säger han.

Bättre förutsättningar för trä behövs

Det behövs ett enhetligt tolkat regelverk, bättre fungerande finansieringsmöjligheter, fler byggrätter till fler byggherrar och detaljplanerad mark att sätta husen på, menar Gustaf Edgren.

– För att vi ska klara av att möta behov och efterfrågan och samtidigt bygga hållbart måste den industriella trähustillverkningen ges bättre förutsättningar.

Statistik – flerbostadshus

Totalt påbörjades byggnation av cirka 41 700 nya lägenheter i flerbostadshus i samtliga byggmaterial under 2020. Det är tio 10 procent fler jämfört med 2019.

Statistiken för flerbostadshus tas fram två gånger per år av TMF och omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige. Siffrorna visar orderingång och leveranser för flerbostadshus, studentlägenheter och specialboende .