Ökat behov av kompetensutveckling under coronapandemin

Behovet av kompetensutveckling på Sveriges arbetsplatser har ökat under pandemin. Det visar en Sifoundersökning, som samtidigt pekar på att många inte ges möjlighet att utvecklas. – Flera företag har tvingats pausa allt som inte är verksamhetskritiskt vilket lett till att kompetensutvecklingen fått vänta, säger Kristine Seger på Paper Province.

Kristine Seger är kompetensansvarig på Paper Province

I en Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Omställningsfonden anger 32 procent av de yrkesarbetande i Sverige att behovet av kompetensutveckling på arbetsplatsen ökat under pandemin. Samtidigt uppger 39 procent att de saknar möjlighet till kompetensutveckling på sin nuvarande arbetsplats. Det skriver Omställningsfonden i ett pressmeddelande.

– Vi känner igen oss i det till viss del, säger Kristine Seger som ansvarar för kompetensområdet på Paper Province. Flera medlemsföretag som vi pratat med det senaste året uppger att de fått pausa allt som inte är verksamhetskritiskt vilket lett till att kompetensutvecklingen fått vänta. Men majoriten ser ljusare på framtiden nu och börjar lägga fokus på kompetenshöjning igen.

Kristine berättar att pausen främst skedde tidigt under pandemin. Successivt har företagen hittat digitala lösningar för kompetensutveckling. Det som främst har ställts in är studiebesök och mässor.

Nya kunskaper och beteenden

Ökad kunskap om digitala lösningar är något som majoriteten av medlemmarna som Paper Province pratat med vittnar om. Likaså påverkad orderstock – både positivt och negativt – samt förändrade resmönster. En del tror också att det kan bli en ketchupeffekt till hösten med ökad efterfrågan på varor och tjänster, som kan göra det svårare att hinna leverera i tid och hitta rätt kompetens.

Paper Province medlemsföretag Qualifier tror att ett förändrat synsätt på kompetensutveckling kan göra företagen mindre sårbara och minska beroendet av nyckelresurser.

– När världen förändras måste vi kunna agera snabbt och anpassa utvecklingen till de nya förutsättningarna, säger Simon Sachs Ståhl, vd och medgrundare på Qualifier.

Hans tes är att kompetensutveckling är bäst när den är behovsstyrd och sker kontinuerligt, i små portioner. För detta har Qualifier ett verktyg för kompetenskartläggning och planering. Det hjälper företag att styra kunskapskurvan mot ett definierat behov, utan att bli låst i tunga årsplaner.

– Det går inte att förutse alla behov och förändringar som kommer att ske under ett år. Bryt ner det stora behovet i små delar, gör lite, stäm av, utvärdera och gör en ny plan. Då får du en organisation som kontinuerligt utvecklas i rätt riktning – sett till gruppens samlade kompetens, säger Simon.

Simon Sachs Ståhl

Möt framtiden lite varje dag

Inför framtiden spår Simon att digitalisering och artificiell intelligens kommer ha en mycket större påverkan på skogs-, papper- och massabranschen än vad corona haft. Vissa verksamheter har redan påverkats och sett sin verksamhet transformeras.

– När AI:n gör intåg behövs ny kompetens för att styra och utveckla dess roll. Om vi anpassar oss successivt blir inte omställningen så revolutionerande. Oavsett behov så handlar det om att börja med transformeringen i tid, avslutar Simon.