Ökad produktion av smarta och starka pappreglar till byggbranschen

Nu tar det moderna byggandet ett kliv framåt tack vare en fullskalig produktion av smarta pappreglar från Wood Tube. Regeln har inte bara kraften att ersätta trä- och stålreglar, den är även klimatsmartare, billigare och lättare att arbeta med.

Paper Province medlemmar Wood Tube vill minska industrins påverkan på klimatet. För att göra det har de utvecklat lättviktsreglar av pappersmassa som kan revolutionera framtidens byggprocess. Efter en tid av produktutveckling och uppbyggnad av fabrik startar de nu en fullskalig produktion av pappersreglar.

Flera fördelar

Wood Tubes regel kan användas vid tillverkning av innerväggar och möbler. Användandet av pappregeln har väldigt många fördelar genom hela byggprocessen. Den har ett lägre klimatavtryck och ger snickarna en bättre arbetsmiljö där tunga lyft kan undviks och risken för skärskador på vassa stålreglar minskar.

Vill du veta mer om Wood Tube? Läs mer här.