Ökad lönsamhet med utveckling av tjänster

Föreställ dig att ditt företag får chansen att öka lönsamheten med befintliga resurser och samtidigt möta framtidens krav på hållbarhet. Genom tjänstedriven företagsutveckling kan alla typer av företag bredda sitt erbjudande och bli mer konkurrenskraftiga.

Paper Province anordnar utbildningar i tjänstedriven företagsutveckling som en del av medlemsnyttan för att säkra upp kunskapen i branschen inför framtidens utmaningar. Enkelt beskrivet handlar tjänstefiering om att öka lönsamheten genom att förändra erbjudandet gentemot kunden. 

– Det handlar om att erbjuda företag med en tillverkande verksamhet ytterligare kunskap kring hur de kan addera tjänster till sin befintliga produktion för att bli ännu mer konkurrenskraftiga, säger Per Myhrén, innovationsrådgivare på Paper Province.

Per Myhrén, innovationsrådgivare, Paper Province.

För att möta den ökande konkurrensen från den globala marknaden är företagsutveckling genom tjänstelogik ett starkt verktyg. 

– Genom att även inkludera tjänster i kundens värdekedja kan små och medelstora företag bli mer konkurrenskraftiga. Det handlar om att ställa om och påbörja en mer kunddriven utvecklingsprocess,  säger Per Myhrén.

30 medlemsföretag har gått utbildningen

Thomas Sundberg är konsult och driver företaget Affärsinsikt och han har lång erfarenhet av att arbeta med tjänsteutveckling och att stötta företag. I flera år har han dessutom ansvarat för att utbilda ett antal av Paper Province medlemsföretag inom ramen för tjänstefiering. Hittills har över 30 bolag fått hjälp. Tillsammans med professor Peter Magnusson, Centrum för Tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads Universitet håller han i den uppskattade utbildningen.

– Jag kan inte se varför något företag inte skulle vilja gå den här vägen. Ju mer tiden går desto större anledning för alla att tjänstefiera sin verksamhet, säger Thomas.

Ett av de medlemsföretag som gått utbildningen och ställt om är Nykvist Skogs AB som idag ingår i Rottneroskoncernen.

– Det är en av de bästa utbildningar jag gått, säger Pär Skinnargård, vd.

Han menar att det är blandningen av teori och praktiska övningar som gjorde utbildningen så bra. Dessutom uppskattade han att utbildningen samlade företag med olika utgångspunkter och med olika typer av verksamhet.

– Att träffa andra företag och höra om deras utmaningar och lösningar var jätteviktigt för mig. Vi har mycket att lära av varandra, säger han. 

Lönsamt och hållbart

Tjänsteperspektivet ger en möjlighet till omställning. Inte bara ur ett lönsamhetsperspektiv utan även sett till hållbarhet. 

– Det samhälleliga kravet på företagare ökar hela tiden när det gäller hållbarhet. Tänk om ditt företag kan ställa om och bli mer lönsamt på andra sätt än att öka försäljningen av produkter, säger Thomas Sundberg.

Samtidigt handlar det inte om att sluta producera utan snarare att anpassa sin produkt och erbjuda en lönsam lösning för alla inblandade som i sin tur kan vara mer hållbar.

– För varje produkt jag utvecklar ska jag också tänka: hur skapar jag störst nytta av den här produkten och hur ska paketet kring den se ut?

Här kan du läsa mer om den resa Nykvist Skogs gjort med hjälp av tjänstefiering.

Möjlighet för värmländska företag under pandemin

Just nu kan små och medelstora företag i Värmland få kostnadsfri affärscoachning i tjänsteutveckling oavsett bransch. Erbjudandet möjliggörs genom EU-projektet “Ställ om” där Paper Province tillsammans med Karlstad Innovation Park, Compare och IUC/Stål & Verkstad, stöttar företag i att innovera nya produkter och tjänster för att rusta företagen inför en tillvaro efter pandemin. Läs mer här.

FAKTA:

Tjänstelogik: Tjänstelogik innebär att du tittar på din verksamhet ur ett utifrånperspektiv där du ser över ditt erbjudande och vad det ska innefatta, för att skapa värden eller nytta för sina kunder.Tjänstelogiken går att applicera på alla typer av företag; producerande, små och stora. Syftet är att bli mer lönsam med samma resurser som idag och dessutom att bli mer hållbar. Genom att titta på din verksamhet ur ett tjänsteperspektiv kan du utveckla ditt företag och starkt öka dina konkurrensfördelar genom att förändra ditt erbjudande.

Tjänstefiering: Som medlem i Paper Province erbjuds du delta i vår seminarieserie Tjänstefiering där du praktiskt och teoretiskt guidas och ges de rätta verktygen för att ta ditt företag framåt ur ett tjänsteperspektiv. Genom föreläsningar, praktiska uppgifter och platsbesök i din verksamhet får du hjälp av oss med att utveckla ditt erbjudande och bli mer lönsam. På träffarna kommer du dessutom i kontakt med andra företagare och kan dela erfarenheter, tankar och nätverka.