Ökad innovationsgrad under pandemin – Svenskt innovationsindex

Under pandemin uppvisade svenska företag och myndigheter en genomsnittligt ökad innovationsgrad. Samtidigt klarar innovativa organisationer att ställa om lättare. Det visar Svenskt innovationsindex 2020.

Det är är forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som för tredje året i rad har låtit kunder ranka innovationsgraden hos ett antal företag, organisationer och myndigheter. Ikea har fortfarande högst innovationsförmåga och behåller sin placering som det mest innovativa företaget följt av Spotify, MTRX, Systembolaget och Verisure i topp fem, det skriver Karlstads Universitet i ett pressmeddelande.

– Ikea har återkommande varit duktiga på att bedriva innovation i alla led. Det handlar om nya varor och tjänster, nya cirkulära affärsmodeller och över huvud taget nya sätt att möta sina kunder. Detta gör att de sticker ut – inte bara i Sverige utan även globalt, menar Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och innovation och föreståndare vid CTF.

2020 års resultat visar på en genomsnittlig ökad innovationsgrad bland de medverkande organisationerna i mätningen och de som ökat mest under året är Systembolaget, Nordea och Skatteverket.

– Detta är ett resultat av att man lyckas tänka utifrån och sedan in. Det betyder att man börjar i kundens behov, utgår från den livssituation som präglar kunden och förändrar sedan valda delar av sin organisation. Det vanliga förhållningssättet har varit att göra tvärtom, vilket inte blir lika lyckat om du frågar kunderna, säger Per Kristensson.

Linda Bornvik, chef för erbjudandeutveckling och innovation på Systembolaget, instämmer:

– För Systembolaget är kunden i centrum och vårt syfte är vår kompass. Vi har många kunder och finns till för alla i Sverige. Under pandemin har vi justerat och utvecklat vårt erbjudande genom att lyhört lyssna in kundernas behov och gjort anpassningar för att säkra en trygg och ansvarsfull försäljning. Det är en härlig känsla när det uppskattas!

Innovativa företag

Lars Witell och Per Kristensson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning. Foto: Kau.

Innovativa organisationer ställer om sin verksamhet under pandemin
Årets mätning visar också pandemins effekter och hur mer innovativa företag och organisationer är mer benägna att ställa om sina verksamheter och anpassar sig till nya behov och beteenden.

– Inom handel har Coop och Ica varit mest framgångsrika med att anpassa sin verksamhet för att öka social distansering och minska smittspridningen. Organisationer med hög innovationsförmåga har goda förutsättningar att göra förändringar som får kunden att känna sig trygg i sin verksamhet under pandemin, förklarar Lars Witell, professor i företagsekonomi vid CTF.

Vikten av innovation ur användarens perspektiv
– Det senaste året har pandemin visat på vikten av innovation och att kunna erbjuda ett innovativt förhållningsätt till kunder, patienter och medborgare. Det är just det som vårt index mäter och som vi vill sätta fokus på – vikten av att innovera utifrån användarens behov. Syftet med Svenskt innovationsindex är att komplettera andra mätningar och bidra till att skapa en helhetsbild kring innovation så att företagsledare och politiker får bättre mätverktyg för att säkerställa att Sverige inte tappar i innovationskraft, avslutar Per Kristensson.

Svenskt innovationsindex 2020 innefattar svar från 9 300 kunder som rankat närmare 90 företag och organisationer inom tolv branscher utifrån deras innovationsförmåga och hur attraktiva dessa innovationer upplevs. Kunderna har värderat erbjudande, leverans, bemötande och interaktioner. 2020-års mätning presenterades på Tjänsteinnovationsdagen 2021.

Här kan du läsa mer om svenskt innovationsindex.