Ökad efterfrågan gör att Triton Valsteknik investerar

Utökad maskinpark, möjlighet till större leveranser och helt ny mekanisk verkstad är de senaste investeringarna. – Vi har varit tvungna att investera för att klara av att leverera, säger Pär Welinder, säljchef på Triton Valsteknik.

Trots ett pandemiår med något minskad omsättning för andra kvartalet 2020 har hösten och vintern gått bra för det Grumsbaserade företaget.

– Vi har fått in många fler ordrar som rör nytillverkningar och pappersbruksvalsar under den här perioden jämfört med samma period året innan, säger Per Welinder, säljchef.

Triton Valsteknik tillverkar, reparerar och uppgraderar valsar åt fabriker som är verksamma inom såväl pappers- och kartong- som plast- och trä- och stålindustrin. Att man har en sådan bredd tror Pär Welinder varit en framgångsfaktor.

– Vi har klarat oss bra under pandemin. Jag tror mycket av det beror på att vi jobbar mot så många olika tillverkningsbranscher och står på flera olika ben.

Han menar också att Tritons medlemskap i Paper Province bidrar till en större förståelse för andra företag i skogsbranschen.

– Vi som är i flera olika branscher ser medlemskapet som ett sätt att nätverka och få lite mer koll på vad som händer för de andra medlemsföretagen. Det är värdefullt.

Flera investeringar genomförda

Den ökade efterfrågan det senaste halvåret har inneburit att företaget har investerat i flera led. Dels har de utökat sin maskinpark.

– Vi har köpt in nya CNC-maskiner och har behövt öka kapaciteten för att tillmötesgå vårt kundbehov, säger Johan Löfberg, platschef.

Ännu en investering är en ny och betydligt större lastbil. I och med det kan Triton Valsteknik nu utöka sitt erbjudande mot framför allt pappersbruken.

– Vi kan nu frakta i stort sett alla vikter och storlekar på valsar, säger platschef Johan Löfberg.

– Nu kan vi ta ansvar för hela kedjan. Kunderna kan vara trygga i att deras produkt levereras av någon som kan och är van vid att hantera valsar, säger Pär Welinder.

Ny mekanisk verkstad

En ny, 3000 kvadratmeter stor, mekanisk verkstad håller också på att byggas.

– Vi har idag omkring 50 anställda och är trångbodda. Vi expanderar för att kunna utöka utbudet. I och med det här kommer vi kunna ha ett mer optimerat flöde genom produktionen och får supermoderna och ljusa lokaler, säger Johan Löfberg.

Samtidigt finns ett konstant behov av att nyanställa.

– Hittills i år har vi anställt fyra personer och allra helst skulle vi behöva anställa två till, säger Johan Löfberg.

Ökad efterfrågan har inneburit att företaget kunnat göra nya investeringar. Bland annat i en ny lastbil som löser de stora valstransporterna till och från pappersbruken. Foto: Triton Valsteknik.

Text: Anna Tjäder