Nytt steg mot vätgasproduktion i Karlstad

Karlstads Energi går vidare med planerna på vätgasproduktion vid Hedenverket. “Vi vill ställa om våra egna transporter och bidra till att de tunga transporterna i länet kan elektrifieras. Där är vätgasen en nyckel”, säger Monika Bubholz (MP), styrelseordförande i Karlstads Energi.

Varje år görs tusentals tunga transporter till och från Karlstads Energis anläggningar vid Hedenverket. Miljöpåverkan från dessa transporter har minskat de senaste åren då Karlstads Energi tankar bolagets tyngre fordon med förnybar HVO-diesel och biogas. De externa transporternas användning av HVO-diesel har också ökat samtidigt som andelen biodrivmedel som blandas in i diesel successivt blir allt större.

Nästa steg i utvecklingen, och Karlstads Energis ambition, är att bidra till att de tunga transporterna elektrifieras i takt med att sådana fordon blir tillgängliga på marknaden.

– Vi har minskat våra fossila koldioxidutsläpp som är kopplade till våra transporter. Det är bra. Men för att ta nästa steg i vårt hållbarhetsarbete vill vi noggrannare undersöka möjligheten att samproducera vätgas vid Hedenverket. Vätgasen kan bland annat användas för att elektrifiera tunga transporter i Värmland, säger Johan Thelander, affärsstrateg på Karlstads Energi, i ett pressmeddelande.

Karlstads Energis styrelse fattade nyligen beslut om en förstudie som närmare ska undersöka de ekonomiska förutsättningarna att producera vätgas vid Hedenverket. Ett forskningsprojekt som Karlstads Energi har deltagit i har redan konstaterat att samproduktion av vätgas och fjärrvärme har flera fördelar.

– Projektet visar på så goda resultat att vi vill titta närmare på hur en mer detaljerad lösning kan se ut för vätgasproduktion vid Hedenverket. Därför ska förstudien ta fram ett komplett underlag för ett investeringsbeslut, säger Johan Thelander.

– Vi kan ta tillvara på restvärmen från vätgasproduktionen i vårt fjärrvärmenät. Att producera vätgas ligger också väl i linje med Karlstads Energis ambition att bidra till att elektrifiera transporterna i Värmland.