Nytt material kan minska spridning av miljöskadliga mikroplaster

Lignin, grot och bioplast – det kan vara svaret på att minska de årliga utsläppen av plast i naturen som konstgräsplaner orsaker. RenCom, en av projektparterna i BioPitch, meddelar att man lyckats ta fram en miljövänlig lösning där lignin är en av komponenterna.

– Vi har lyckats bevisa vår hypotes och har väldigt goda resultat. Vi kan använda materialet som ett fyllningsmedel i konstgräsplaner, istället för gamla nermalda bildäck som idag används, för att minska skaderisken när man spelar på konstgräs. Nästa steg är att ta det här vidare. Att testa det på större, riktiga, fotbollsplaner, säger Christopher Carrick, vd på RenCom.

Förädling av lignin

För att ta fram ett material som kan ersätta de nermalda bildäckens dämpande egenskaper på fotbollsplanerna, har nedbrytbar skogsråvara använts. Bland de tre komponenterna finns lignin från testanläggningen LignoCity i Bäckhammar.

Lignin är trädens naturliga klister som håller det samman, det är en restprodukt i pappersbruken som har stor potential. På testanläggningen arbetar man därmed för fullt för att förädla ligninets användningsområde och låter det testas i många innovationer. Konstgräset är en av dem.

Hoppas på fortsättning

BioPitch är ett sex månader långt projekt. Med tanke på det goda resultatet hoppas man nu på att projektet ska beviljas fortsättning för att testa materialet på större planer.

I projektet har RenCom ansvarat för kemin, Rise för materialutvecklingen, Svea Skog för grot-teknologin, Sveriges Fotbollsförbund för projektledningen och Unisport för produktutveckling och testning av materialen. Karlstads kommun och Stockholms Stad har även deltagit med kunskap.

Image

Malin Hildén

Kommunikatör


+46 (0)70 219 08 98
malin.hilden@paperprovince.com