Nytt bolag producerar cirkulära väggar av trä

Ytterväggar av trä som passar vilken konstruktion som helst och som ska bidra till att sänka byggbranschens klimatavtryck. Det är idén bakom nystartade företaget Inwoco AB. – Efterfrågan ser redan väldigt bra ut, säger Lars Atterfors, delägare.

Bakom Inwoco, Innovative Wood Construction, står de två nytänkande företagen CC100 i Sunne AB och Fridh och Hell’s Bygg AB. 

CC100 i Sunne går in som patentägare av bärande väggar och lågenergiväggar, så kallade utfackningsväggar, i trä. Det som är unikt är sättet att bygga på som spar både tid och pengar.

– I stället för att bygga väggen i flera skikt på djupet delar vi upp den åt andra hållet. Vår programvara skapar ett antal moduler som sedan enkelt kan byggas ihop till en helhet, säger Lars Atterfors, en av grundarna till CC100.

Miljövänliga material

Fridh och Hell’s Bygg specialiserar sig på material med låg miljö- och klimatpåverkan som till exempel närproducerat KL-trä, det vill säga korslimmat trä och i sammanhanget

Vägg från Inwoco

Vägg i genomskärning som visar hur den är uppbyggd.

kommer de stå för fabrik och produktionen av utfackningsväggarna.

– Vi har byggt med KL-trä de senaste fem, sex åren och vi brinner för det hållbara. Står vi mellan två alternativ väljer vi alltid trä före något annat, säger Jonas Fred Hell, delägare.

Det nya bolaget Inwoco AB kommer att vara den part som kommunicerar med och säljer mot marknaden.

– Våra kunder är såväl entreprenörer och prefabproducenter som vill ha en lågenergiprodukt som komplement i sitt utbud som privatpersoner, säger Lars Atterfors.

Hållbart och cirkulärt

Det är just trä och ambitionen att bygga mer hållbart och industriellt som förenar de båda parterna. En av de aspekter som är unika med Inwocos väggar är att de är cirkulära och fullt återvinningsbara.

– Genom vårt patenterade produktionssätt har vi all ingående data på våra produkter och kan därför återanvända allt material.  Bygger vi något som sedan inte ska användas om 20 år kan vi enkelt plocka ner delarna igen, säger Jonas Fred Hell.

Lars Atterfors är en av grundarna till Inwoco AB.

Inwocos väggar går att kombinera med alla typer av byggsystem. Även stål och betong, trots att trä är förstahandsvalet. Såväl en- som flerbostadshus går att bygga och Jonas Fred Hell menar att företaget har en stark konkurrensfördel.

– Vi kan möta alla kommande krav ur miljöaspekt. Vi behöver inte förändra vår produkt, den är redan hållbar och cirkulär.

Även om företaget nyss startat har Inwoco redan hunnit producera för marknaden. 

– När det gäller utmaningen att minska vårt klimatavtryck behöver vi förnyelsebara material med hög energiprestanda och ett lågt u-värde och där passar vår produkt perfekt, säger Lars Atterfors.

Samarbetet viktigt

Både CC100 och Fridh och Hell’s Bygg är medlemmar i Paper Province och menar att samverkan varit viktig.

Jonas Fred Hell och Lars Atterfors är grundarna av Inwoco.

– Klusterverksamheten och kunskapsutbytet regioner och företag emellan ser jag som en jätteviktig del för oss även framåt i tiden. Värmland, Dalarna och Västra Götaland är vår hemmaplan, säger Jonas Fred Hell.

Elin Appel är projektledare på Paper Province och hon är glad över samarbetet som visar på synergieffekterna av att medlemsföretag nätverkar.

– Inwoco AB är ett bevis på styrkan som finns i Paper Province som företagskluster. CC100 i Sunne och Fridh och Hell’s Bygg delar visionen om ett industriellt och hållbart träbyggande och jag är oerhört glad över att dessa innovativa företag nu beslutat att samverka. Tillsammans banar de väg för den gröna omställningen i byggbranschen, säger hon.

Image

Elin Appel

Projektledare

+46 (0)72 556 66 97

elin.appel@paperprovince.com