Nytt bolag introducerar miljövänlig barriärbeläggning

Nybildade bolaget Barrcoat AB introducerar nu barriärbeläggningen CaiLar på marknaden. CaiLar är ett vattenbaserat beläggningsmaterial med potential att ersätta plastfilmer i förpackningar. Materialet är baserat på förnyelsebara råvaror som alla är godkända för kontakt med livsmedel.  CaiLar är utvecklat för beläggning av pappersmaterial och utgör ett miljövänligt alternativ till de oljebaserade plastfilmer som i stor utsträckning används i förpackningar idag. Materialet är baserat på förnyelsebara råvaror som alla är godkända för kontakt med livsmedel.
En lång serie provkörningar och noggrann utvärdering av materialets egenskaper har demonstrerat att konceptet är robust och uppfyller marknadens krav. Nu tas steget ut på marknaden. Barrcoat AB erbjuder förpackningstillverkare och livsmedelsproducenter möjligheten att teckna licens för att använda det miljövänliga produktkonceptet i en rad olika tillämpningar.
– Miljö, hållbarhet och innovation är tre starka drivkrafter inom förpackningsindustrin och den nya barriärbeläggningen CaiLar ger produkter och företag möjlighet att bli mer miljövänliga med bibehållen funktion, säger Louise Törnefalk Svanqvist, Styrelseordförande för Barrcoat AB.
Läs mer om CaiLar på www.barrcoat.com