Nykvists Skogs AB låter skogshjärtat växa genom tjänstefiering

Nykvist Skogs AB är företaget i mellersta Värmland med ett stort hjärta för skogen och arbetet de utför. Efter att vd Pär Skinnargård gått Paper Province utbildning i tjänstefiering valde han att genomföra flera förändringar i företaget.

– Det var saker jag hade gått och funderat på ett tag och utbildningen fick mig att förstå att jag var på rätt spår, säger vd Pär Skinnargård.

Sedan mitten av 1990-talet har han drivit företaget tillsammans med sin kollega och utvecklingen har gått åt rätt håll. Verksamheten har vuxit och omsättningen har ökat. 2020 köptes bolaget upp av Rottneros AB och ingår nu som fristående dotterbolag i koncernen där Pär fortsatt är vd.

– Vi jobbar både med de privata skogsägarna och skogsindustrin och erbjuder paketlösningar, säger Pär.

Förändrade skogsägare

Skogsägaren, menar han, har generellt sett förändrats mycket under hans tid i branschen.

– I mitten av 90-talet bodde skogsägaren på fastigheten och la mycket tid på den. Nästa generation har utbildat sig, flyttat från orten och har andra jobb som huvudsaklig försörjning. 

Det här ställer högre krav på skogsbolagen, menar Pär.

– Ju längre skogsägaren kommer från sin skog, desto mindre känner han eller hon också till om den. Då ökar kravet på oss att ta ett större ansvar för skogen och samtidigt bidra med vår kunskap.

Även om skogsägaren i många fall rent fysiskt och kunskapsmässigt befinner sig längre från sin skog än tidigare så finns de känslomässiga banden kvar. 

– Skogen har kanske funnits i släkten i fem generationer och kunden vill att vi tar reda på träden som är 85 – 90 år med lite ödmjukhet och respekt. Vi avverkar inte allt och slänger i en hög utan vi har lite hantverk kring det. Skogsägaren måste ha en bra magkänsla, det sätter vi stort värde i.

Tjänstefierad verksamhet

Den generella utvecklingen hos skogsägarna och tankarna om tjänstefiering går hand i hand menar Pär Skinnargård.

– Skogsindustrin har i alla tider gjort alldeles för mycket jobb gratis. För att få en jämnare lönsamhet och sysselsättning kan vi inte bara vara avhängiga en intäkt på en kubikmeter virke.

Tack vare teoretisk kunskap och praktiska övningar i tjänstefieringsutbildningen fick Pär den hjälp han behövde för att utöka företagets erbjudande. 

– Idag tar vi betalt för att gå i skogen, ge skogsvårdsråd, förvalta fastigheten och för att ha avstämningar med kunden. Det ökar vår intäkt och gör också kunden mer nöjd. Eftersom de betalar för tjänsten kan han eller hon även ställa krav på utförandet, det är en vinst för båda parter.

Bidrar till långsiktiga relationer

Ett ökat fokus på tjänster i kombination med att skogsägare blivit mindre beroende av skogen som enda inkomstkälla, har lett till att Nykvists Skogs ofta får ta ett större och mer långsiktigt ansvar för skogen.

Pär Skinnargård är vd på Nykvist Skogs AB.

– Idag är det 50 procent ett ekonomiskt värde som är viktigt för skogsägaren och 50 procent  feel-good-känslan. Tack vare våra tjänster kan vi råda kunderna att tänka långsiktigt och återinvestera i skogen i stället för att endast få ut så mycket pengar som möjligt vid slutavverkning. Det bygger upp en långsiktig relation, är mer hållbart och gör att fastigheten ökar i värde över tid.

 

Här kan du läsa mer om tjänstefiering och utbildningen som Paper Province erbjuder medlemsföretagen.