Nykvist Skogs blir fristående dotterbolag till Rottneros

Rottneros har köpt Nykvist Skogs. Nykvist Skogs vd Pär Skinnargård fortsätter leda verksamheten och samtliga anställda kommer vara kvar i bolaget.

– Vi är mycket glada för att ingå i Rottneroskoncernen. Affären är ett naturligt steg i den fortsatta utvecklingen av Nykvist Skogs, säger Pär Skinnargård.

– Nyckeln till framgången för oss är vår passion för skogen. Det finns ett stort skogshjärta i hela organisationen.

Vill växa

Förvärvet av Nykvist Skogs innebär att Rottneros stärker sin tillgång på massa.Genom köpet ökar koncernens tillgång till råvara från gruppen privata skogsägare som utgör omkring hälften av skogsägandet i Sverige.

Alla anställda blir kvar i företaget efter affären.

För att säkerställa att Nykvist Skogs kan fortsätta utvecklas kommer verksamheten drivas vidare som ett självständigt dotterbolag i koncernen. Ambitionen är att verksamheten ska växa.