Nya papperspåsar för avfall testas i Värmland

Bärkassar av papper blir allt vanligare i sopkärlen i takt med att plastpåsarna fasas ut i handeln. Men de är inte anpassade för restavfall och skapar problem för hushåll, sophämtare och energibolag. Nu samverkar fyra värmländska aktörer för att lösa utmaningen och ge papperspåsen en given plats i sopsystemet.

Sedan i våras har Paper Province, Karlstads Energi, Nordic Paper och Norbag samarbetat för att ta fram en helt ny typ av papperspåse för restavfall. Den nya påsen har potential att göra sophanteringen effektivare samt mer hållbar.

Plastpåsar blir allt sällsyntare, vilket påverkar hur vi hanterar vårt avfall. Karlstads Energi har märkt av detta i form av fler papperspåsar i sopkärlen, men även mer löst skräp. Detta beror på att papperskassar är svårare att försluta än de av plast.

– Den nya papperspåsen ska vara förslutningsbar, vilket gör den till ett bättre alternativ för restavfallet än de pappersbärkassar som vi idag ser blir allt vanligare i soptunnorna, säger David Bohn Stoltz, affärsutvecklare på Karlstads Energi.

En förslutningsbar påse förenklar hanteringen väsentligt då avfallet inte riskerar att falla ut i avfallskärlet. Det innebär också att kärlen inte behöver tvättas lika ofta.

Påsen är till för torrt restavfall och bidrar till att minska mängden plast i sophanteringen.

Förnybar råvara

Karlstads Energi vill att papperspåsen ska innebära en kostnadseffektivare lösning samt vara skonsammare mot miljön än de bärkassar av plast som ofta används som soppåsar.

Förhoppningen är också att den fiberbaserade påsen på sikt ska kunna bli ett mer hållbart alternativ till de avfallspåsar av plast som säljs på rulle i butikerna.

Om plastpåsarna byts ut minskar mängden plast i avfallsförbränningen och således även förbränningens fossila koldioxidutsläpp.

– För Nordic Papers del är det här helt i linje med många kunders önskemål om att ersätta plast med papper. Vårt starka kraftpapper gjort på förnyelsebar lokal råvara ökar ständigt i efterfrågan. Att dessutom samarbeta med andra värmländska aktörer är något vi gjort tidigare och som synes gärna fortsätter att göra, säger Pia Lundin produktchef för kraftpapper på Nordic Paper.

Pilottester i Karlstad

Utvecklingen av den nya papperspåsen är på god väg och inom kort kommer utvalda hushåll i Karlstad att få testa den. Målet är att kunna sälja påsen i butik under 2022.

Utvecklingsprojektet koordineras av Paper Province och behovet har lyfts av Karlstads Energi. Aktörerna i projektet bidrar med papper, påstillverkning, tryck, pilottest, rådgivning samt utvärdering och marknadsföring.

– Att lansera nya idéer för omställning går smidigt när kompetens, samarbetsvilliga företag och förnybara råvaror finns runt knuten. Vår roll är att sammanföra företag som kan driva utveckling tillsammans för att lösa ett behov. Jag hoppas och tror att konsumenterna kommer gilla avfallspåsen, säger Peter Edberg, projektledare på Paper Province.

Image

Peter Edberg

Projektledare och teamledare


+46 (0)73 061 75 17
peter.edberg@paperprovince.com