Nya namn i styrelsen för Paper Province och ny vision för framtiden

Vid Paper Province årsstämma under tisdagen valdes Erik Kornfeld från Karlstads Energi och Lars-Erik Sjögren från Biosorbe in i styrelsen. Vid mötet presenterades också klustrets nya strategi som handlar om att ta samhället in i framtiden med hjälp av skogen.

På stämman samlades ett tjugotal representanter från Paper Province medlemsföretag för att ta del av resultaten för verksamhetsåret 2021. Under mötet fastställdes även den nya styrelsen som fick två nya ledamöter: Erik Kornfeld, vd på Karlstads Energi, och Lars-Erik Sjögren, vd på Biosorbe.

Erik Kornfeld och Lars-Erik Sjögren valdes in i styrelsen.

Erik Kornfeld och Lars-Erik Sjögren ersätter Anita Sjölander, Nordic Paper, och Erik Nilsson, Andritz. Vd Sandra Sundbäck och styrelsens ordförande Anders Brolin tackade avgående ledamöter för sina insatser och engagemanget som de visat i sina styrelseuppdrag.

Ny vision för framtiden

På stämman presenterades även Paper Province nya vision: “Vi tar samhället in i framtiden med hjälp av skogen”.

Visionen är ett delresultat av ett strategiarbete som pågått under snart ett år, för att ta ut föreningens riktning inför framtiden. Nästa steg i strategiarbetet blir att formulera en strategi som ska gälla från våren 2023, med fokusområden som ser till att Paper Province och dess medlemmar tar skogens många möjligheter till nästa nivå.

Strategiprocessen så här långt har till stor del bestått av en analysfas innehållande medlemsundersökning, djupintervjuer, omvärldsanalys och diskussioner om riktningen framåt. Det är resultaten av den här fasen som legat till grund i formuleringen av den nya visionen.

– Den tidigare visionen, som handlade om att bygga en kompetensod för skoglig bioekonomi, är till mångt och mycket nådd, säger Sandra Sundbäck. Den nya visionen utmanar oss och kommer hjälpa oss att sträva framåt och sikta högt. Vi tar samhället in i framtiden med hjälp av skogen och vi gör det genom att attrahera, samla och utveckla människor, företag och resurser.

Med det går Paper Province vidare i sin strategiprocess genom att fördjupapa dialogen med sina medlemmar kring viktiga framtidsfrågor och föreningens erbjudande och fokusområden.

Läs också: Från kluster inom massa och papper till nav för skoglig innovation – nu tar Paper Province nästa steg