Ny yrkesutbildning i Sunne: Produktionsledare industriell träbyggnad

I Sunne finns en unik YH-utbildning som ger en heltäckande bild av industriellt träbyggande.

– Denna typ av utbildning får stor betydelse i framtiden – det är en framtidsbransch, säger Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli.

Utbildningen Produktionsledare industriell Träbyggnad är på distans med åtta träffar som anordnas vid Sunne Träbyggnadsutbildning. Utbildningen ger en heltäckande bild av industriellt träbyggande med ansvar för planering, produktion, uppföljning och personalansvar inom industriell byggproduktion i såväl fabriksmiljö som på montagearbetsplats. Man får också med sig  kännedom om entreprenörens ansvarsområden såsom kvalitets- och miljöstyrning, arbetsmiljö och riskhantering samt gällande regler och förordningar.

– En växande efterfrågan på industriellt träbyggande och en expansiv industri behöver fler yrkeskunniga träbyggare. Med stora pensionsavgångar i byggsektorn, ett nytt och mer effektivt sätt att bygga och behov av klimatbra byggande, kommer denna typ av utbildningar få stor betydelse i framtiden – det är en framtidsbransch, säger Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli.

Mix av teori och praktik

Utbildningen omfattar också kurser i systematiskt förbättringsarbete och ledarskap. Den ger den studerande en förståelse för daglig styrning, visuell planering, materialförsörjning och logistikplanering inom den industriella byggprocessen. Nästan en tredjedel av utbildningen utgörs av LIA, Lärande i Arbete, som den studerande kan göra på sin ordinarie arbetsplats. En bra möjlighet att omvandla sina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter.

– Utöver att vi har en stor erfarenhet av att driva yrkeshögskola så var det Sunnes läge och starka koppling till näringslivet som mest troligt gjort att Myndigheten för Yrkeshögskolor beviljat oss utbildningen, säger Per Branzén YH, ansvarig Sunne Träbyggnadsutbildning

Läs mer om utbildningen och ansökan på Sunne kommuns hemsida .