Ny utbildning: öka intäkterna utan att öka produktionen

Välkommen till Paper Province utbildning i tjänstefiering. Här får du som arbetar inom tillverkande företag lära dig att utveckla tjänster. Du kan på det sättet skapa större värde för dina kunder och öka både tillväxt och lönsamhet med nuvarande resurser.

Utbildningen har varit mycket uppskattad av tidigare deltagare och leds av seniora affärscoacher och forskare från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Utbildningen riktar sig små- och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet för att bättre stå emot global konkurrens.

Varför ska du konkurrera med kunskap?

Det blir allt svårare att konkurrera med pris i Sverige eftersom produktions- och lönekostnader är lägre i andra delar av världen. Vad vi däremot kan konkurrera med är spetskompetens och know-how. Och genom att paketera värdefull kunskap som smarta tjänster ökar även värdet på själva produkterna.

Fakta om utbildningen

Tjänstefiering innebär att skifta fokus, att gå från att sälja produkter till att lösa kundens problem och utmaningar. Genom att addera värdeskapande tjänster till utbudet tas den interna kompetensen till vara och får ett tydligt värde. Konkurrenskraften stärks och lönsamheten ökar.

Så är utbildningen upplagd:

  • Tre gemensamma seminarier med alla deltagare
  • Tre individuella workshops för ditt företag
  • En gemensam uppföljning

Teori blandas med praktik och mellan varje moment får du en hemläxa. Genom dialog och aktiv medverkan får du stort utbyte av de andra deltagarnas erfarenheter och perspektiv. Utbildningen är ett utmärkt tillfälle att bredda nätverket och få nya kontakter.

Efteråt ska du genom nya verktyg och modeller kunna utveckla din affärsverksamhet och öka intäkterna.

Avgift och kursstart

10 000 kr för medlemsföretag i Paper Province
15 000 kr för övriga företag

Kursen är planerad att starta under första kvartalet 2022.

Image

Per Myhrén

Projektledare och medlemsansvarig

+46 (0)70 214 08 36

per.myhren@paperprovince.com