Ny utbildning erbjuder unik kombination av innovation och tjänsteutveckling

I höst startar Masterprogrammet i innovation och tjänsteutveckling vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Programmet kombinerar innovation med ett fokus på tjänster och affärsskapande, en kombination som är den första av sitt slag i Sverige.

– Den tillverkande industrin idag söker allt mer efter nya affärsmodeller där de kan utveckla och tjäna pengar på tjänster, säger Antti Sihvonen, lektor i företagsekonomi och programledare för den nya utbildningen. Det här programmet ger en ökad förståelse för utmaningarna med att tjänstefiera ett företag och fyller ett tomrum på utbildningskartan i Sverige.

Stark koppling till forskning och näringsliv

Utbildningen har utvecklats i nära samarbete med ledande företag och bygger samtidigt på forskningen inom CTF, Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet.

– Programmet är ett sätt för oss att ta till vara på den världsledande forskning som vi har inom tjänsteutveckling och innovationsstyrning här på CTF och få ut den i utbildningen, säger Antti Sihvonen. På så sätt skapar vi kurser inom det här området som är av allra högsta kvalitet.

Två års forskningsförberedande studier

Utbildningen omfattar två års studier på avancerad nivå och är forskningsförberedande med specialisering mot innovationsledning, tjänsteutveckling och affärsutveckling. Programmet riktar sig till de som har en civilingenjörsexamen alternativt en högskoleingenjörsutbildning i kombination med en kompletterande utbildning.

Sista ansökningsdag för att påbörja utbildningen hösten 2020 är den 15 april. Läs mer om programmet här.

För mer information kontakta Antti Sihvonen på 076 278 59 56.