Ny testbädd med fokus på trä i Dals Långed

Dals Långed ska etablera en testbäddsmiljö för möbel- och inredningsbranschen med fokus på hållbar omställning i trä. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen beviljar projektet sammanlagt 7 600 000 kronor.

En storsatsning för möbel- och inredningsbranschen med fokus på trä kommer byggas upp i Dals Långed, Dalsland. De som ligger bakom initiativet är Mötesplats Steneby och HDK-Valand Göteborgs universitet som samverkanspartner.

Unik plattform inom möbel- och inredningsbranschen

– Det blir en ny helt unik plattform för framtida forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med möbel- och inredningsbranschen, säger Torsten Hild, professor HDK-Valand Campus Steneby, Göteborgs Universitet, i ett presssmeddelande.

– Det är något som saknats och kommer att bidra till omställningen till en grön, cirkulär och hållbar produktion och konsumtion.

7,6 miljoner kronor i stöd

Stödet de erhållit är totalt 7 600 000 kr där 5 700 000 kr är från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 1 900 000 kr är från Västra Götalandsregionen. Med dessa medel ska platsen byggas upp, verksamheten ska skapas och maskiner införskaffas.

– Här i regionen har vi ett starkt företags- och kompetenskluster inom hållbar, innovativ träproduktion. Testbädden i Dals-Långed blir en viktig arena för branschens omställning mot hållbar produktion och förädling av bland annat trä- och träfiberprodukter. Etableringen av en testbädd kommer generera nya affärsmöjligheter, tillväxt och konkurrenskraft till våra bygder, säger Stig Bertilsson, ordförande i Bengtsfors kommunstyrelse.

Tillväxtverket skriver i sitt beslut att ”Projektet överensstämmer med insatsområde React EU inom det operativa nationella regionalfondsprogrammet. Projektet bidrar till de regionala tematiska inriktningarna och uppfyller de krav som ställs i utlysningen Bidra till att stärka små och medelstora företags gröna och/eller digitala omställning under och efter pandemin.”

Tre tjänster ska utlysas

Tre personer kommer anställas för att arbeta med projektet och tjänsterna kommer att utlysas inom kort. För att följa projektet och dess utveckling framöver kan ni följa Mötesplats Stenebys kanaler.