Ny strategi- och affärsutvecklingschef på Projektengagemang

Den nya rollen har syftet att koordinera och organisera arbetet med långsiktiga mål och olika strategiskt viktiga initiativ  på teknik- och arkitektkoncernen.

– Det handlar om våra långsiktiga mål och hur vi positionerar oss på marknaden, men även hur väl vi genomför rätt gemensamma och tvärfunktionella aktiviteter. Det är både viktiga och komplicerade frågor och därför är vi glada att ha fått med oss Nicke på vår resa, säger Per Hedebäck, vd och koncernchef på PE.

Nicke Rydgren kommer senast från rollen som vice vd på Projektel och Brandgruppen som förvärvades av koncernen i början av 2017. Han har en bakgrund som managementkonsult och har tidigare haft rollen som affärsområdeschef på data- och analysföretaget Bisnode.

– Min ambition är att få en tydlig koppling och ökad draghjälp mellan vad vi vill uppnå som helhet och vilka konkreta insatser vi ska fokusera på inom respektive affärsområde och stödfunktion, säger Nicke Rydgren.

Den nya rollen har syftet att koordinera och organisera arbetet med långsiktiga mål och olika strategiskt viktiga initiativ  på teknik- och arkitektkoncernen.

– Det handlar om våra långsiktiga mål och hur vi positionerar oss på marknaden, men även hur väl vi genomför rätt gemensamma och tvärfunktionella aktiviteter. Det är både viktiga och komplicerade frågor och därför är vi glada att ha fått med oss Nicke på vår resa, säger Per Hedebäck, vd och koncernchef på PE.

Nicke Rydgren kommer senast från rollen som vice vd på Projektel och Brandgruppen som förvärvades av koncernen i början av 2017. Han har en bakgrund som managementkonsult och har tidigare haft rollen som affärsområdeschef på data- och analysföretaget Bisnode.

– Min ambition är att få en tydlig koppling och ökad draghjälp mellan vad vi vill uppnå som helhet och vilka konkreta insatser vi ska fokusera på inom respektive affärsområde och stödfunktion, säger Nicke Rydgren.