Ny strategi för Värmlands utveckling antagen

Över tusen värmlänningar har bidragit med synpunkter, idéer och uppslag. Den andra juni togs beslut i regionfullmäktige om att anta den nya Värmlandsstrategin 2040. Såväl kommuner och länsstyrelsen som idéburen sektor har varit med i arbetet.

Strategiarbetet har landat i visionen: Ett hållbart Värmland som förändrar världen.

– Det vi pekar ut med strategin är vad vi ska jobba med tillsammans för att få ett attraktivt och konkurrenskraftigt Värmland där vi har livskvalitet. Visionen synliggör hur vi är en del i något större, och att vi både kan och ska, vara med och påverka utvecklingen, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, i ett pressmeddelande.

Värmlandsstrategin pekar bland annat ut områden som är särskilt viktiga för länets utveckling. Den berättar hur vi ska agera för att åstadkomma förändring och vilka viktiga perspektiv som ska genomsyra utvecklingsarbetet.

Sammanhållen och hållbar region

Strategin bygger på en gedigen dialogprocess där mer än tusen personer deltagit i workshops, digitala övningar, möten och samtal. Även regionala förutsättningar, prognoser och övergripande planer, som exempelvis Agenda 2030, har spelat en stor roll.

Värmland år 2040 ska vara en sammanhållen och hållbar region där olikheter ses som en tillgång och där arbetet för jämställdhet och jämlikhet inte bara bidrar till fler innovationer, stärkt sysselsättning och en ökad välfärd. Det ska dessutom göra länet till en föregångare för andra.

– Strategin är ett verktyg för att Värmland ska kunna bli ett ännu bättre ställe att verka, bo och leva på. Pandemin har gjort det allt tydligare hur viktigt det är att vi som samhälle håller ihop och har gemensamma mål och visioner, strategin ska bidra till sammanhållning. Framtidens Värmland måste vi skapa tillsammans, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Styr regionala satsningar

Strategin kommer att ligga till grund för beslut och styr bland annat satsningar och tilldelning av projektmedel på regional nivå. Vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU fungerar den som ett underlag för hur medel ska fördelas.

– Det här är hela Värmlands strategi och den kommer ligga till grund för andra planer och inte minst beslut. Minst lika viktigt som att den är antagen är själva processen som legat bakom. Många har varit involverade och engagemanget har varit stort. Det är själva grunden för att vi också ska kunna genomföra den här utvecklingen tillsammans – det riktiga arbetet börjar ju nu, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Skogen och det cirkulära får central roll

Skogen tar plats i det hållbarhetsarbete som lyfts i strategin. Där står bland annat:

“Med kunskap och medvetna val bidrar såväl organisationer som enskilda värmlänningar till en cirkulär ekonomi inspirerad av naturens kretslopp. Vi använder våra stora naturtillgångar på ett klokt sätt för att skapa nytta för samhället. Vår historiska styrka inom skogsnäringen, tillsammans med nya smarta satsningar, har gjort Värmland till ett internationellt nav för skoglig bioekonomi som lockar talanger och investeringar från hela världen. Och där värmländska kunskaper, innovationer och klimatsmarta produkter sprids och gör skillnad långt utanför Sveriges gränser”.

– Det kopplar direkt an till det vi som kluster gör tillsammans med Region Värmland, företagen, akademin och civilsamhället, säger Sandra Sundbäck, vd på Paper Province.

– Vi lägger vår energi på att skapa samverkan, innovation och utveckling på flera olika plan för ett fossilfritt samhälle, så vi kan verkligen känna oss både stolta och motiverade av den nya stratgein där vi tillsammans med värmlänningarna skapar ett attraktivt och hållbart Värmland som förändrar världen.

Strategin finns att läsa i sin helhet på varmlandsstrategin.se