Ny statistik visar att Värmland tar täten i den bioekonomiska utvecklingen

En grön utveckling är en lönsam affär för både miljön och ekonomin – det visar ny statistik från SCB. Värmland ligger i framkant och är bäst i landet på att förädla skogen och skapa tillväxt. Samtidigt minskar koldioxidutsläppen i länet.

I dag, den 30 januari, presenterar Sveriges Statistikmyndighet SCB och nätverket “Bioekonomi – regioner i samverkan” unik statistik över bioekonomi – en ekonomi där råvaror från skogen, jorden och havet används istället för fossila bränslen och material.

Underlaget visar att Värmland intar en förstaplats när det kommer till förädlingsvärde, det vill säga företagens värde minus råvaror och arbetskraft. Värdet uppgår 13 procent av länets totala ekonomi och det slår ingen annan region. Dessutom har det ökat stabilt under perioden 2008–2016, som statistiken avser.

– Statistiken pekar på att vi är på rätt väg och stärker vår attraktionskraft. Det är viktigt både för att locka kompetens och nya företag till regionen och för att vi ska uppnå visionen om att vara den ledande kompetensnoden inom skogsbaserad bioekonomi, säger Maria Hollander som är vd på Paper Province.

En ­kajak­ baserad på fiberråvara som skrivs ut på 3D-printer på The Wood Region i Sysslebäck. Det gör Melker Kayaks och är ett av flera exempel på bioekonomi. Foto: Roger Borgelid

Bättre från ax till limpa

En av anledningarna till den positiva utvecklingen är att de värmländska företagen i branschen blir allt bättre på att ta tillvara på hela produktionen – från ax till limpa – på hemmaplan. En annan förklaring är effektivisering. Vinsten per anställda ökar varje år, vilket dock innebär att antalet sysselsatta i branschen inte ökar i samma takt.

– Med rätt satsningar har regionen goda möjligheter att öka försprånget och växla upp det bioekonomiska området, vilket innebär tillväxt och fler jobbtillfällen. De satsningar som har gjorts hittills börjar visa resultat men vi skulle gärna se ännu starkare tillväxt för de små och medelstora företagen, säger Dag Hallén, strateg inom bioekonomi, klimat och energi på Region Värmland.

Koldioxidutsläppen minskar

Vidare visar statistiken att koldioxidutsläppen från bioekonomin i länet har minskat med 21,7 procent under perioden 2008-2016 och att bara tre regioner kan uppvisa ett bättre resultat. Detta mycket tack vare ett framgångsrikt omställningsarbete till mer biobränsle i industrin.

– Det går därför att konstatera att Värmland har lyckats med konststycket att förena en ökad tillväxt med lägre klimatgasutsläpp. Det är en win-win för både företagsamheten och miljön och det tycker jag vi värmlänningar ska vara stolta över, säger Stina Höök, ordförande i Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd.

Läs mer

Vad är bioekonomi?

Statistiken i helhet