Ny rapport om skogen

Handelsbanken har släppt sin skogsrapport för maj 2023. I den framgår det bland annat att det under kommande kvartal ser fortsatt lägre priser på industriella produkter med undantag för sågade trävaror där mindre prisökningar kan ske.

I Handelsbankens skogsrapport går det läsa om hur skogen är eftertraktad som råvara, att de största prisökningarna på skogsmark sker i norr, om hur EU:s fattade beslut påverkar skogsbruket och om hur sågade trävaror har passerat botten av konjunkturcykeln.

Nya rekordnivåer för skogsmark

Rapporten tar upp prognoser för virkespriser på svensk skogsmark. På kort sikt förväntar man sig en nedgång i södra Sverige, men inget större prisfall på grund av begränsat utbud. På längre sikt räknar man med en fortsatt stark efterfrågan på både massaved och sågtimmer.

Det framgår att priserna på svensk skogsmark har nått nya rekordnivåer och anses vara ett skydd mot hög inflation. Det nya globala avtalet för att stoppa förlusten av biologisk mångfald väntas leda till nya policyåtgärder och ökad användning av trä i långlivade produkter.

De förutspår att skogsindustrin kan stå inför utmaningar med tillgången på råvara, men man förväntar sig en stark efterfrågan på svensk skogsmark på lång sikt.

Detta är ett smakprov, läs hela skogsrapporten här.