Ny professor i miljö- och energisystem vi Karlstads universitet

Jonas Berghel forskar främst om energieffektiv torkning och pelletering av biomaterial som bidrar till omställningen mot en skogsbaserad cirkulär bioekonomi. Sedan 1 december 2017 är han professor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet.

Mot ett hållbart samhälle

– Som professor med ett stort intresse för både undervisning och forskning hoppas jag bli en tillgång för ämnet miljö- och energisystem, säger Jonas Berghel. Samtidigt får jag möjlighet att ytterligare utveckla vår forskning om pelletering av biomaterial. Med dagens miljöproblem och krav på energiomställning, är jag övertygad om att ämnet har en mycket viktig roll för regionen, med att utbilda ingenjörer och forskare som kan driva på omställningen mot ett hållbart samhälle.

Jonas Berghel kommer från Säffle och disputerade i miljö- och energisystem i mars 2004 därefter har han arbetat som lektor på Karlstads universitet. Hans forskning handlar om energieffektiva processer och han har varit med och byggt upp forskningsmiljön för torkning och pelletering vid Karlstads universitet.

Bioekonomi prioriterat utvecklingsområde

– Min forskning startade inom biobränsleområdet, men har genom åren växt till att omfatta energisystem och separationsprocesser i vidare mening. Till exempel torkning av papper och energieffektiva vitvaror för torkning av kläder, säger Jonas Berghel. Jag är även programledare för civilingenjör Energi- och miljöteknik. Vårt mål är att bidra till utveckling och kompetensförsörjning genom en öppen och kreativ forskningsmiljö med nära koppling till utbildningen och samverkan med näringslivet i regionen. 

Forskningsområdet bioekonomi är ett prioriterat utvecklingsområde i Värmland, Norden och Europa men också globalt och ses som lösningen på många samhällsutmaningar, som övergången från beroendet av fossila råvaror och klimatförändringar orsakade av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.