Ny omgång av Klimatklivet – stödet som stärker ditt företags konkurrenskraft

Klimatklivet är ett investeringsstöd för fysiska klimatsmarta åtgärder i företag – klimatinvesteringar som kommer att stärka ditt företags konkurrenskraft både nu och i framtiden. Det handlar om ökade hållbarhetskrav från omvärlden, ökade kostnader för fossila bränslen och inte minst om goodwill.

Så passa på nu – du söker stödet hos Naturvårdsverket och nästa ansökningsperiod är 25 september till 23 oktober 2019.

Du kan söka stöd för att till exempel:

  • fasa ut fossil energi genom energikonvertering,
  • anlägga biogasanläggningar för fordonsbränsle,
  • tillvarata spillvärme eller deponigas,
  • anlägga tankstationer för förnybara drivmedel,
  • installera publika laddningsstationer för elfordon,
  • minska mängden avfall genom cirkulära system,
  • investera i fordon som drivs med ickefossila bränslen.

Under 2019 kommer totalt 1,5 miljarder kronor att delas ut i Klimatklivet!

De åtgärder som har störst chans att få stöd är de som skapar störst klimatnytta – alltså de åtgärder som ger störst bestående minskningen av utsläpp per investerad krona. Om en åtgärd sprider ny teknik, introducerar nya lösningar på marknaden och har en positiv påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning så är det också positivt.

Ett företag kan få stöd för 30 – 70 procent av sin investeringskostnad, beroende på vilken typ av åtgärd som ska genomföras.

Ansökan om stöd från Klimatklivet sker i ett digitalt verktyg på Naturvårdsverkets webbplats när ansökningsperioden är öppen. Nästa ansökningsperiod är 25 september till 23 oktober 2019.

Mer information finns på:

Naturvårdsverkets webbplats, www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Länsstyrelsen Värmlands webbplats, www.lansstyrelsen.se

På Länsstyrelsen Värmland hjälper man er gärna med att diskutera åtgärder och besvara frågor, tveka inte att ta kontakt:

Kristina Rebane, Projektledare Energi och klimat, Länsstyrelsen Värmland
Telefon: +46 (0)10-224 72 19
E-post: kristina.rebane@lansstyrelsen.se