Ny metod för utveckling av förgasare i kraftvärmepannor

Runt om i landet producerar fastbränslepannor värme och el till samhället. Dock används sällan deras fulla kapacitet. Nu har PolyFlex, ett projekt som ska utveckla teknik för breddad användning av anläggningarna, kommit fram till en ny metod som presenterades under en internationell konferens i Kina.

PolyFlex vill maximera utnyttjandet av fastbränsleanläggningar genom att samproducera gas tillsammans med den värme och el som idag framställs på hundratals anläggningar i Sverige. För att lyckas bedrivs bland annat forskningsstudier av doktoranden Guillermo Martinez Castilla vid Chalmers universitet. Syftet är att fastställa hur mycket gas som kan produceras utan att störa den ursprungliga produktionen av el och värme.

I projektet har en metod utvecklats för att bättre kunna beräkna kapaciteten för förgasare som integreras med förbränningspannor

– Metoden möjliggör en träffsäkrare design av förgasare, förklarar Christer Gustavsson, från BioShare som deltar i projektet.

Det innebär att det nu blir lättare att utvärdera olika alternativa reaktorutföranden för förgasning som inte äventyrar värmeproduktionen.

Internationellt intresse

Guillermo Martinez Castilla visade i slutet av maj upp forskningsresultaten vid den 16: e upplagan av Fluidization-konferensen i Kina.

– Det var ett utmärkt forum för att låta ledande forskare få veta vad vi gör och höra om alla nya idéer vi har för framtiden, säger Guillermo, som tillägger att intresset var stort och frågorna många.

Nästa steg i projektet PolyFlex, efter det experimentella arbetet med reaktordesign, är att etablera modeller som simulerar den nya förgasningsprocessen och dess interaktion med den befintliga produktionen. Modellerna kommer att vara på plats i slutet av året och kommer att ge ytterligare kunskap om möjligheten att bygga om befintliga kraftvärmeverk till flexibla anläggningar för samproduktion av el, värme och gas.

Bakom projektet, som finansieras av Energimyndigheten, står Chalmers som projektägare samt BioShare. De får även stöd av Karlstads Energi, Övik Energi och Paper Province.

Image

Malin Hildén

Kommunikatör


+46 (0)70 219 08 98
malin.hilden@paperprovince.com