Lägesbild av hur näringslivet och arbetsmarknaden i Värmland påverkas av coronakrisen, vecka 24

Region Värmland sammanställer löpande Lägesbild Värmland. Det är en omvärldsanalys av hur Värmlands näringsliv och arbetsmarknad påverkas i coronakrisen samt vilka åtgärder som vidtas för att mildra och hantera konsekvenserna.

Den senaste bilden visar att läget i Värmland till viss del har stabiliserats, även om olika branscher och företag fortfarande påverkas olika. Glädjande nog rapporteras inga nya varsel i Värmland hittills i juni. Från många branscher vittnas om stor oro inför hösten. Att resande inom Sverige återigen är möjligt är positivt för besöksnäringen. Samtidigt har det kommit uppdaterade besked från den norska regeringen som innebär att gränsen hålls fortsatt stängd.

Småföretag i Värmland ligger i topp

I lägesbilden berättar Region Värmland om goda exempel på initiativ och åtgärder i kommunerna, hur läget ser ut för företag i olika branscher och att Värmland ligger i topp i Småföretagarbarometern.

Det innebär att de värmländska småföretagen hade den högsta konjunkturindikatorn i årets mätning. Det beror på att tillväxttakten för sysselsättning, orderingång och omsättning varit mycket positiv under det gångna året. Företagens prognoser för de kommande tolv månaderna är dock mycket pessimistisk.

Ta del av lägesbilden här (ppt) >
Ta del av tidigare lägesbilder >

Samlad information från Paper Province till sina medlemsföretag angående coronasituationen hittar du här >