Ny kompetens på Karlstads universitet med fokus på livsmedelsförpackningar och hållbarhet

Gonzalo Martinez Hermosillas är nyanställd projektassistent på Karlstads universitet. Det var hans intresse för livsmedelsförpackningar och matematisk modellering för att beräkna hållbarhet som fick honom att flytta till Karlstad från Nya Zeeland.

Gonzalo Martinez Hermosilla

– Jag sysslar med beräkningar av barriäregenskaper hos ytbehandlat papper, säger Gonzalo Martinez Hermosilla, i en artikel på universitetets hemsida.

Han är nyanställd projektassistent på kemiteknik och studerar hur förpackningar med olika ytbehandling skyddar innehållet och hur väl det hindrar till exempel syre och vatten från att tränga genom.

Fokus på ytbehandling och barriärer

Han fick efter sin utbildning i Chile en doktorandtjänst på Massey University i Nya Zeeland där han disputerade. Hans handledare som doktorand var Behudin Mesic, numera universitetslektor i kemiteknik på Karlstads universitet.

– Jag ingick i en forskningsmiljö på Massey University som har mycket gemensamt med den inom kemiteknik på Karlstads universitet. Forskningen här är välkänd inom skogsindustriforskning och professor Lars Järnström från Karlstads universitet var min examinator.

– Forskningen här ingår i Pro2BE, processer och produkter för en hållbar bioekonomi, och vår del sker inom det KK-stiftelsefinansierade Multi-Barr-projektet. Vi har just nu tre delprojekt inom Multi-Barr och utför experiment och modellering av barriärbestrykning av fiberbaserade förpackningsmaterial, säger Gonzalo Martinez Hermosillas.

Läs hela artikeln här: www.kau.se/nyheter/fran-chile-nya-zeeland-till-karlstads-universitet