Ny förstudie ska följa kvinnligt bygglag

Nu går startskottet för Women Building Swedens senaste projekt, där ett kvinnligt bygglag ska följas under tre månader. Syftet med förstudien är att lyfta och belysa kvinnors roll och betydelse i byggbranschen, och visa hur det kan bidra till en mer innovativ och jämställd byggsektor. Förstudien ska presenteras i februari 2022 och tanken är att det ska leda till en ansökan om forskningsmedel.

Bakom förstudien står Women Building Sweden tillsammans med Byggpartner och ByggdialogDalarna. Detta görs i samverkan med projekt Villazero, där man bygger Sveriges första koldioxidneutrala småhus, bestående av ett bygglag med bara kvinnor. Förstudien inleds med individuella intervjuer av bygglagets deltagare och följs upp med intervjuer eller fokusgrupper i slutet av byggprocessen.

Jag kommer titta på hur arbetsmiljön ser ut, och se om det är någon skillnad mellan att jobba med bara kvinnor, jämfört med ordinarie byggarbetsplatser. Förstudien kommer genomföras med hjälp av intervjuer och omvärldsbevakning. Det finns även en tanke på en fortsättning, där Högskolan Dalarna följer kvinnorna när de är tillbaka på sina ordinarie arbetsplatser, säger Monica Rönnlund, projektutvecklare och utvärderare, i ett pressmeddelande.

Om vi ska uppnå en ökad jämställdhet i byggbranschen måste vi ha goda förebilder, och attrahera fler kvinnor att söka byggprogrammen, både på gymnasiet och inom högre utbildning. Jag är övertygad om att ökad jämställdhet kommer bidra till att vi ser byggproduktionen ur ett bredare perspektiv och att vi får en säkrare arbetsmiljö i branschen, säger Ann-Louise Holmbom på Byggpartner.

Med förstudien hoppas vi att jämställdhetsfrågan lyfts upp på agendan och att vi får lärdomar och erfarenheter om kvinnors roll och betydelse i byggbranschen. Vi vill driva på utvecklingen av en mer jämställd byggbransch, eftersom vi tror på att det ger bättre arbetsmiljö för både kvinnor och män, fler lönsamma företag och ökad fokus på innovation och hållbarhet, säger Gabriella Hagman, vd Mondo Arkitekter.

Efter genomförd förstudie ska resultatet presenteras och diskuteras genom seminarier och debattartiklar. Women Building Sweden vill sätta fokus på jämställdhetsfrågan och ha ett aktivt samarbete med både branschen, skolor, högskolor och universitet, för att öka söktrycket bland kvinnor, och samtidigt uppmärksamma den skeva könsfördelningen i byggsektorn.