Ny forskarskola för hållbar tillverkningsindustri

Karlstads universitet startar en ny forskarskola i samverkan med nio företag och flera branschpartners. Syftet är att bidra till en hållbar tillverkningsindustri och framtidssäkring av svensk processindustri genom behovsdriven forskning.

– Karlstads universitet har sedan länge ett nära samarbete med företagen, och vi vet att det finns behov av forskning om förnybara material och av att förbättra styrning och datahantering i tillverkningsprocesserna, säger Karin Granström, professor i miljö- och energisystem och ledare för forskarskolan i ett pressmeddelande.

Företag och akademi möts

Forskarskolan, vid namn EXACT, är ett samarbete mellan två starka forskargrupper vid Karlstads universitet – Pro2BE (Processer och produkter för en hållbar bioekonomi) och DAMI4.0 (Digital Adaptiv Tillverkning för Industri 4.0) – samt företagen Absolent, Afry, Billerud, Biosorbe, Nordic Paper, Renewcell, Stora Enso Skoghalls bruk och Thermia.

Forskarskolan ska kombinera kunskap inom processteknik och systemanalys med expertis inom digitalisering, för att få till nödvändig utveckling av energieffektiva digitaliserade produktionsprocesser och biobaserade produkter av hög kvalitet.

– Nu ska vi rekrytera industridoktorander, säger Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik som kommer vara en av handledarna.

Doktoranderna kommer vara anställda på företagen och tillbringa den största delen av sin arbetstid där, men även vara på universitetet delar av tiden.

Industridoktorander bidrar till en kompetenshöjning för företagen och tillsammans med forskningen som bedrivs till företagens konkurrenskraft. Samtidigt stärks profileringen av lärosätet.

Nätverk och resurser

– En stor fördel för företag som deltar i en industriell forskarskola är möjligheterna till nätverkande, samarbete, erfarenhetsutbyte och samproduktion, säger Karin Granström.

EXACT är konstruerat för att möjliggöra detta både mellan företagen och genom samarbete med industriklustren Paper Province och Compare, med utbildnings- och innovationscentret Glava Energy Center, med samverkansplattformen Treesearch och med företagsforskarskolan Resurssmarta Processer. Exact har även stöd av branschorganisationen Skogsindustrierna.

Genom forskarskolan finns tillgång till regionala testbäddar, vilket kommer att vara användbart för prototyputveckling: Circle Lab med 3-D-printing i Torsby, Lignocity i Bäckhammar, UMV Coating Systems med pilotbeläggare i Säffle.

16 miljoner kronor

Forskarskolan har beviljats ett anslag på 16 miljoner kronor från KK-stiftelsen och övrig finansiering sker genom medverkande företag samt Karlstads universitet. Läs mer om forskarskolan EXACT här.