Elva projekt ska göra svenska flyg fossilfria

Energimyndigheten har beviljat elva forskningsprojekt 34 miljoner kronor för att göra våra Svenska flyg fossilfria. Paper Province deltar i två av dem – ett nytt innovationskluster och en genomförandestudie kraftvärmeintegrerad flygbränsleproduktion.

Fossilfria Flygtransporter 2045 är ett nytt projekt med syfte att etablera ett kluster. Klustrets uppgift är att samla kompetens inom olika värdekedjor som krävs för att göra den svenska flygflottan fossilfri. Målet är att inrikesflygen ska vara fossilfria 2030 och utrikes 2045. Med bland aktörerna finns Paper Province som sedan flera år tillbaka har arbetat för att driva biodrivmedlet framåt på marknaden. Bland annat genom flygningar från Karlstads Airport.

Det andra projektet som vi medverkar i, Genomförbarhetsstudie: Kraftvärmeintegrerad flygbränsleproduktion, omfattar en genomförbarhetsstudie om produktion av biobaserat flygbränsle vid Karlstads Energis anläggning Hedenverket.

Vill du veta mer om de elva projekten som ska göra Sverige fritt från fossila flygbränslen och samtidigt har potential att göra oss ledande inom området, kan du läsa Energimyndighetens inlägg här.