Nu ska Karlstad kylas med Vänervatten

Snart kommer fastigheter i centrala Karlstad kylas med naturlig kyla från Vänern.
En viktig hållbarhetssatsning för bolaget och för staden, säger Monika Bubholz (MP), styrelseordförande i Karlstads Energi, efter att kommunfullmäktige godkänt investeringen i ett fjärrkylanät.

I väntan på att ledningarna dras fram för Karlstads Energi diskussioner med flera fastighetsägare om lokala kylalösningar.

Fjärrkyla fungerar på samma sätt som fjärrvärme – kylan produceras i en central anläggning och pumpas via ett ledningssystem ut till anslutna fastigheter. Karlstads Energis fjärrkyla kommer att produceras vid bolagets anläggning i Yttre hamn där kylan hämtas från Lambergsviken.

Under stora delar av året kommer Karlstad kunna kylas enbart med Vänerns vatten. När kylan i Lambergstjärn inte räcker till under de varmaste sommardagarna används överskottsenergin från avfallspannan vid Hedenverket.

På så sätt undviker vi miljöskadliga köldmedier som används i konventionella kylmaskiner. Att använda naturlig kyla och överskottsenergi är mycket mer resurseffektivt jämfört med att producera kyla på gammalt sätt, säger Erik Kornfeld, vd på Karlstads Energi.

Karlstads Energi räknar med att ansluta de första fastigheterna till fjärrkylanätet under 2023. Men redan nu för bolaget diskussioner med flera större fastighetsägare att installera lokala kylalösningar i väntan på att fjärrkylaledningarna dras fram.

Länsförsäkringar, Berglöf & Velander samt Nyfosa är tre fastighetsägare som visat intresse för en lokal kylalösning som senare kopplas på fjärrkylanätet.

Hållbarhet är viktigt för oss och vi är intresserade av fjärrkyla eftersom vi ser det som ett miljömässigt bättre alternativ jämfört med de lösningar vi har idag. Vi frigör även ytor och minskar vår elförbrukning, säger Björn Lundgren, fastighetsansvarig på Länsförsäkringar Värmland.

Investeringen i ett fjärrkylanät väntas uppgå till cirka 150 miljoner kronor. Dragningen av ledningsnätet kommer att samordnas med andra infrastrukturprojekt i Karlstad, exempelvis resecentrum och omläggningen av Hamngatan.

Med ett allt värmare klimat och en starkt uttalad vilja bland Karlstadsföretagen att minska sin miljöpåverkan är jag övertygad om att efterfrågan på fjärrkyla kommer öka i takt med att vi bygger ut nätet, säger Erik Kornfeld.