Nu planteras plantor som gödslats med biokol ut i skogen

I ett pågående forskningsprojekt som med hjälp av slam från industrier vill producera gödningsmedel till tall- och granplantor har nu de första testplantorna planterats ut. – Vi ser att plantorna mått bra på plantskolan och att vi har en produkt som kan används i större utsträckning, säger Maria Sandberg, docent vid Karlstads universitet.

Maria Sandberg, Karlstads Universitet.

Under försommaren har gran- och tallplantor från det andra odlingsförsöket i forskningsprojektet planterats ut i de värmländska skogarna. Plantorna har, utöver referensplantor, fått näring med olika varianter av hydrokolsmixar.

– Vi har plantor som berikats med hydrokol, plantor med en blandning av hydrokol och lite aska samt en blandning med både hydrokol och pyrokol, säger Maria Sandberg.

Projektet startade 2018

Målet med forskningen som pågått sedan 2018 har varit att ta reda på om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att upparbeta slam till biokol för att sedan berika det med aska och kväve för att få fram ett näringsmedel avsett för skog och plantor. Och trots att forskningen inte är i mål ännu ser resultaten positiva ut hittills.

– De plantor som fick en låg dos kol mådde lika bra eller bättre än referenserna och de hade även näring med sig i rötterna till år två. Så det är en jätteintressant lärdom, säger Maria Sandberg.

Ligger helt rätt i tiden

Projektet har även syftat till att undersöka om det i och med detta är möjligt att få till en storskalig tillverkning av biokol.

En viktig drivkraft bakom projektet har varit att skapa större effekt av en produkt som idag ses om restprodukt och samtidigt bidra till de cirkulära materialströmmarna. Går det att minska mängden avfall vid exempelvis massabruk liksom användningen av mineralgödsel vid plantskolor och skogsbruk och istället ersätta det med biokol som återförs till skogen innebär det att kretsloppet sluts.

– Det är en viktig aspekt av forskningen.

Projektgruppen bakom försöken består idag av representanter från hela kedjan av aktörer, vilket gör projektet unikt.

Nu tittar vi på om det är möjligt att få till en fortsättning på projektet, säger Maria Sandberg vid Karlstads universitet.

NärSkog 2 är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Stora Enso, Paper Province, Karlstads kommun, Econova, Mellanskog, Skogsstyrelsen och Umeå Energi.

 

Image

Magnus Persson

Project Manager


+46 (0) 703-42 79 41
magnus.persson@paperprovince.com