Nu lanseras spetsinkubatorn Sting Bioeconomy

I dagarna lanseras Sting Bioeconomy, en ny spetsinkubator som ska bidra till att utveckla innovationer inom området skogsbaserad bioekonomi och öka antalet snabbväxande företag inom området.
– Det här är en milstolpe på vägen mot att uppnå vår vision om att vara en världsledande innovationsnod inom skogsbaserad bioekonomi, säger Maria Hollander, vd, Paper Province.

Satsningen är ett samarbete mellan Paper Province, Region Värmland, Karlstad Kommun och Sting – Nordens ledande inkubator för startups med hög tillväxtpotential. Den nya inkubatorn får sitt säte i Karlstad med målsättningen att utnyttja Värmlands starka position inom skogsbaserad bioekonomi. Här finns världsledande industri med storföretag som Rottneros och Nordic Paper, samt vårt bioekonomikluster.

Den Stockholmsbaserade inkubatorn Sting, kommer att bidra med sin erfarenhet av att utveckla högteknologiska startups samt sitt internationella nätverk av investerare och affärskontakter. Sting har sedan starten 2002 stöttat drygt 240 bolag att komma igång och nå en internationell marknad. Bolagen omsätter idag över 2,1 miljarder kronor.

Innovatörer söks till inkubatorn
I dagarna påbörjar Victor Isaksen, erfaren entreprenör och skogsägare, sitt uppdrag som vd.
– Jag ser fram emot att bygga upp Sting Bioeconomy till ett världsledande ekosystem för unga lovande bolag med fokus på hållbara tjänster och produkter baserade på förnyelsebara resurser, säger Victor.

Sting Bioeconomy välkomnar startups från hela landet till sitt program och kommer, med sin bas i Karlstad, att bedriva verksamheten delvis virtuellt och med nära koppling till Stockholm. Förhoppningen är att lovande bolag inom områden som bioenergi, nya förpackningslösningar och optimering av skogs- och pappersindustriprocesser kommer att söka sig till inkubatorn. Förutom grunden, att stötta nystartade företag, kommer utvalda bolag att kunna få stöd med till exempel affärsmodellering, kapitalanskaffning och internationalisering.