Nu kan vätskeförpackningar miljömärkas med Svanen

I 30 år har Svanen-märkningen visat konsumenter i Norden vägen till miljövänliga val. Till en början mest känt för miljömärkning av kemikalieprodukter men med åren har användningsområdet vidgats. Nu har turen kommit till vätskeförpackningar.

För att en vätskeförpackning (ej dess innehåll) ska belönas med en Svanen-märkning ska den bestå av minst 90 procent förnybara råvaror av hållbart ursprung eller minst 80 procent återvunna råvaror, uppfylla stränga kemikaliekrav och enkelt kunna återvinnas.

Hoppas minska växthusgaserna
Skulle samtliga svenska vätskeförpackningar uppfylla kraven för en Svanen-märkning skulle det leda till stora fördelar för miljön.

De plastflaskor och aluminiumburkar vi idag använder består i snitt av 20 procent respektive 40 procent återvunnet material. I fall andelen återvunnet material ökar till 80 procent, minskar utsläppen av växthusgaser med 20 000 ton CO2-ekv per år. Vilket motsvarar utsläppen från 85 000 personbilar/år.

Läs hela pressmeddelandet här…