Nu kan ditt företag bli mer cirkulärt – ansök om EU-bidrag

Är ditt företag intresserat av att utveckla er mot en cirkulär affärsmodell? Då kan ni söka stöd från EU-projektet C-voucher.

C-voucher vänder sig till små och medelstora företag inom branscherna textil, tillverkningsindustri, hälsa, livsmedel och maritima näringar.

Stödet kan fås under tre månader då ditt företag tillsammans med en tjänstedesigner genomför workshops och tar fram en genomförandeplan för att gå mot en cirkulär affärsmodell.

Personalens engagemang är mycket viktigt. För att ta del av stödet måste man tilldela interna resurser från de delar av verksamheten som berörs (företagsledning, ekonomi, produktion och så vidare) i form av arbetstid.

Voucher på 15 000 euro

Stödet innefattar också en så kallad voucher på 15 000 euro. Vouchern täcker interna kostnader hos företaget, så som arbetstid kopplat till att ta fram genomförandeplanen.

Passa på! Stödet kan sökas till den 31 oktober 2019.

För mer information läs vidare på tillväxtverket