Nu kan ditt företag ansöka om Affärsutvecklingscheckar från Region Värmland

Redo får en gröna omställning? Hos Region Värmland kan företag ansöka om affärsutvecklingscheckar för att påbörja en grön omställning.

Nu finns det möjlighet för företag att söka stödfinansiering för att utveckla verksamheten i en mer socialt, ekonomiskt eller miljömässigt hållbar riktning. Stödet ges i form av Affärsutvecklingscheckar och kan sökas från och med den 13 september 2021.

Vilka kan söka?

 • Företag som har en långsiktig idé om hur verksamheten ska utvecklas och hur satsningen leder till en mer hållbar verksamhet. Satsningen bör vara verksamhetsnära och en del i affärsutvecklingen.
 • Verksamheten ska ha minst två anställda (motsvarande två heltider) och högst 100 anställda samt en omsättning på mellan 1 och 150 miljoner kronor.
 • Företaget ska ha en ekonomi i ordning och kunna uppvisa minst två årsbokslut. De anställda ska ha marknadsmässig lön.
 • Stödfinansiering kan sökas för mellan 50 000 kronor och 250 000 kronor. För grön omställning är minsta stödnivå 25 000 kronor. Stödet får täcka högst 50 procent av era kostnader.

Vad menas med hållbarhet?

Med hållbarhet menas utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbarhet finns i tre dimensioner; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer om hållbarhet och på regeringens webbsida.

Ansökan kan göras inom tre områden

Internationalisering

Digitalisering

Grön omställning

Hur ansökan går till

Ansökan om stöd sker via minansokan.se.

Ladda ner mer information om hur ansökan går till (pdf)

Till din ansökan ska du bifoga:

 • Aktivitetsplan (Om ditt projekt bara har en aktivitet så behöver denna bilaga inte fyllas i).
 • Ladda ner aktivitetsplan i Excel-format
 • Årsredovisning för de två senaste åren.
 • Registreringsbevis från skatteverket.
 • Offert från minst två företag för de tjänster du ska anlita.
 • Region Värmland kommer att begära kompletteringar om det finns behov av det

OBS: Om du ska komplettera din ansökan går det inte att göra det via Min ansökan. Skicka kompletteringar till foretagsstod@regionvarmland.se. Ange det ID-nummer du har fått vid ansökan.

Vad händer efter att ni skickat in en ansökan?

 • Ansökan behandlas av Region Värmland tillsammans med rådgivare från ALMI.
 • Beslut om stöd sker vanligen en gång per månad.
 • Vid behov bokas möte med företaget (online eller fysiskt möte).
 • Beslut om stöd eller avslag skickas via e-post. Ange därför kontaktperson med en e-postadress.
 • Finansiering ges av Region Värmland med stöd från EU och Tillväxtverket.
 • Vid beviljat stöd ställs krav på att man informerar om att man har fått stöd av EU. I detta fall den Europeiska Regionala utvecklingsfonden. Här finns mer information om på vilket sätt det ska ske.