Nu höjs ribban för klimatkraven på pappersbranschen

Kriterierna för att mjukpapper ska uppnå en Svanenmärkning har nu skärpts. För att bidra till en mer hållbar omställning blir gränsvärden för energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser hårdare.

Nordiska konsumenter använder cirka 20 kilo mjukpapper, såsom toalett- och hushållspapper, näsdukar, servetter med mera, per person och år. Genomsnittet för världen är 5,2 kg. Norden tillhör de regioner i världen som förbrukar mest mjukpapper.

Svanen har väglett konsumenter till bättre val för miljön sedan 1990-talet då det första Svanenmärkta mjukpapperet nådde butikshyllorna. “Stämpeln” har sedan dess underlättat för konsumenter att göra miljömedvetna produktval.

Skärpta krav

Över hela världen används årligen hundratals miljoner träd och miljontals ton olja för produktion av toalettpapper. Svanens krav har länge begränsat energiförbrukningen och nu skärps kraven ytterligare med ungefär 20 procent för energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Samtidigt är användning av fossil olja och kol förbjuden.

– Även om utsläppen från till exempel en rulle toalettpapper är små, så används dessa produkter mycket. Svanens tydliga gränsvärden och precisa krav säkerställer att konsumenter och upphandlare på ett tillförlitligt sätt kan välja ett alternativ med låga utsläpp, säger Ann Strömberg som är produktspecialist på Miljömärkning Sverige, i ett pressmeddelande.

Svanenmärkt mjukpapper innebär:

  • Energi- och klimateffektiv tillverkning med minskad energiförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser. Fossil olja eller kol är inte tillåtet i produktionen.
  • Alla nyfibrer måste vara spårbara och komma från kontrollerade källor – och minst 70 procent av fibrerna måste komma från certifierade skogar eller vara återvunna.
  • Gränser för utsläpp till luft och vatten under produktionen.
  • Stränga krav på miljö- och hälsoegenskaperna hos de kemikalier som används i produktionen.