Nu har Sverige förbrukat jordens resurser för i år

Från och med idag lever vi över våra tillgångar. Sverige har nått Overshoot Day och gjort av med naturens årsbudget av förnybara resurser.

Dagen då vi utnyttjat jordens förnybara resurser för året infaller tidigare och tidigare. Världens gemensamma Overshoot Day 2020 är fortfarande okänd. Men skulle hela världen leva som Sverige skulle den infalla idag, den 2 april.

Sverige är nummer nio

Siffror från 2019 visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till förfogande och i Sverige som om vi hade cirka fyra planeter.

Överkonsumtionen leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. Eftersom vår resursanvändning ökat har Overshoot Day gradvis flyttats från december till juli sedan 1970-talets början. Förra året inföll hela världens Overshoot Day den 29 juli och trenden är att den infaller tidigare för varje år. Årets datum kommer att avslöjas först den 5 juni på Världsmiljödagen.

Ländernas egna Overshoot Day finns dock redan nu tillgängliga. Det land som snabbast förbrukar sina resurser är Qatar. Landets Overshoot Day var redan den 11 februari i år. Sverige hamnar inte långt efter som land nummer nio att förbruka resurserna.

Samtliga länders Overshoot Day presenteras här.

Du kan göra skillnad

Genom att hitta nya klimatsmarta sätt att leva på kan vi minska det negativa avtrycket på miljön. Och det bästa är att alla kan bidra och göra skillnad redan nu. Bara genom att åka kollektivt, göra färre flygresor, slänga mindre mat och äta mindre kött kan du bidra. Livsmedelsförsörjningen står nämligen för 25 procent av det globala avtrycket och koldioxidutsläppen för cirkla 60 procent.

Här kan du som vill räkna ut din egna Overshoot Day.