Nu går startskottet för testbädden FossilFria Laminat

I måndags var det kickoff för världsunika testmiljön FossilFria Laminat (FFLAM). 30 taggade aktörer i förpackningsvärdekedjan samlades på Brobygrafiska i Sunne för att starta upp projektet, som har starkt stöd från Vinnova och näringslivet.

Förutom Brobygrafiska är testmiljöerna placerade hos UMV Coating Systems i Säffle och RISE i Stockholm. Ett världsunikt samarbete där tre aktörer öppnar upp sina utvecklings- och produktionsmiljöer för att bilda en gemensam testbädd för fossilfria förpackningslösningar. Det treåriga projektet ska hjälpa fler biobaserade och nedbrytbara livsmedelsförpackningar att se dagens ljus.

På startmötet i Sunne deltog intressenter från bland andra Holmen Paper, Karlstads universitet, OptiPack, Kotkamills, Rottneros och Löfbergs.

Brobygrafiska bjöd på en rundvandring på skolan med inblick i de specialanpassade lokalerna och dess högteknologiska utrustning.

Satsningen finansieras av Vinnova och ska bidra till att minska användandet av fossilbaserade förpackningsmaterial, reducera mikroplastutsläpp och öka användningen av fiberbaserade material. Det treåriga projektet går ut på att realisera testverksamheten, som ska göra företagens steg från idé till kommersiell produkt betydligt enklare. Olika aktörer kan nyttja testanläggningarna för att utveckla och prova sina innovationer, för att i framtiden kunna lansera dem i form av miljövänliga matförpackningar.

– Vi har redan tagit bort aluminiumet från våra förpackningar och nästa steg blir att ersätta den fossila plasten. Det är inte helt enkelt, eftersom kaffet är en känslig produkt som kräver en förpackning som ger kaffet lång hållbarhet och skyddar smak och arom. För oss är det viktigt att hitta ett miljövänligt alternativ som ger lika bra skydd som den traditionella plasten. Vi använder idag en förpackning som till största del innehåller grön polyeten, som framställs av sockerrör. Genom att delta i FFLAM-projektet vill vi ta ännu ett steg framåt och gå mot en framtid mot förnybara förpackningar där vi vill minimera mängden material och säkerställa att det material som vi använder går att återvinna eller återanvändas, berättar Charlotte Blomqvist, inköpare på Löfbergs.

Gemensam förpackningslösning

Under projekttiden löper olika delprojekt för att driva satsningen i mål. Bland annat ska man anordna olika seminarier. Deltagarna ska också med gemensamma satsningar ta fram en fossilfri förpackning för kommersiellt bruk. Totalt deltar 22 aktörer i värdekedjan kring förpackningar. Där omfattas forskare, kartongproducenter, bioplasttillverkare, tryckerier, varumärkesägare med flera.

– Det kommer att bli en spännande utvecklingsresa eftersom vi befinner oss i olika verksamheter med skilda erfarenheter, produkter och behov. Men det finns tillräckligt många gemensamma vinster att hämta hem för att lyckas. Vi kommer att lära oss massor av varandra, men den största gemensamma nämnaren är nog ändå vår motivation att ställa om till en fossilfri produktion, säger Peter Edberg, projektledare på Paper Province.

Peter beskriver att det varit relativt enkelt att hitta projektpartners till FFLAM. Intresset är stort och flera har självmant hört av sig för att få vara en del av initiativet. En stark bidragande orsak tror han är Regeringens beslut att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2030. Dagligvaruhandelns gemensamma mål att plastförpackningar ska vara fossilfria till samma år är också en morot.

– Omställningen till fossilfritt har blivit en överlevnadsfråga för hela samhället. Företagare, beslutsfattare och konsumenter blir allt medvetnare om problemen och motiverade att tänka om, så vårt initiativ ligger helt rätt i tiden, avslutar Peter.

Image

Annica Åman

Communications Manager and Team Leader

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com