Nordisk produktion av biodrivmedel beräknas fyrdubblas till 2025

Om sju år kan biodrivmedel täcka en tredjedel av Sveriges bränslebehov. Samtidigt förväntas produktionen fyrdubblas i Norden. Detta konstaterar tidningen Bioenergi som har sammanställt nuläget och utvecklingen fram till 2025.

I dagsläget är Nordens årliga produktionskapacitet närmare 12 TWh biodrivmedel. Fram till 2025 förväntas den dock stiga markant, närmare bestämt med omkring 50 TWh biodrivmedel per år. Den största ökningen förväntas i Sverige. Fram till 2025 ska vi gå från en kapacitet på 6 TWh till 32 TWh. Informationen kommer från den sammanställning som tidningen Bioenergi gjort som omfattas 122 befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden.

En tredjedel av bränslet
I Sverige finns det 17 anläggningar för produktion av flytande biodrivmedel och 55 anläggning för biogas. Utöver dessa kommer ett 20-tal anläggning byggas mellan 2019–2025. Det innebär ökade resurser. Går allt som förutspått kommer produktionen av biodrivmedel att kunna tillgodose en tredjedel av Sveriges bränslebehov.

Restprodukter från skogen, så som tallolja, sågspån och lignin från svartlut kommer vara den största källan till biobränslet och användas för att tillverka HVO-diesel, biobensin, bioråoljor, biogas, biojet och etanol.