Nordic Paper växer i Nordamerika – avser att köpa specialpappersbolag i Kanada

Nordic Paper växer och avser att stärka sin position på den nordamerikanska marknaden genom förvärv av specialpappersbolaget Glassine Canada Inc. beläget i Québec. Glassine Canada Inc. tillverkar specialpapper, greaseproofpapper, för främst livsmedelsindustrin, ett segment med ökande efterfrågan.

– Nordic Paper är en av de världsledande producenterna av Natural Greaseproof och genom förvärvet stärker vi vår närvaro på nordamerikanska marknaden. Vi kommer kunna erbjuda våra kunder ett bredare produktutbud samt geografisk närhet för de kunder som finns i Nordamerika vilket känns mycket bra, säger Anita Sjölander, vd Nordic Paper, i ett pressmeddelande.

Det kanadensiska bolaget Glassine Canada Inc. har 56 anställda och har under de senaste tre åren haft en årlig omsättning på cirka 250 miljoner kronor. Förvärvet innebär att Nordic Paper adderar en produktionsanläggning till de nuvarande tre fabrikerna i Värmland samt den i Norge och ytterligare stärker sin position på marknaden.

Redan i dag är USA en av de största marknaderna för Nordic Papers greaseproofpapper, vilket används till bakplåtspapper och muffinsformar samt andra livsmedelsförpackningar.

– Förvärvet visar på Nordic Papers fokusering på högspecialiserade och innovativa papper för mat- och livsmedelsförpackningar, produkter baserade på förnyelsebar råvara som är återvinningsbara, något vi ser en stark efterfrågan på i hela samhället, säger Anita Sjölander.

Den ökande efterfrågan på den här typen av papper stöds bland annat av samhällstrender som att människor i större utsträckning väljer att fika och äta på restauranger liksom att snabbmatsförsäljning och take away ökar.

Slutförandet av transaktionen beräknas ske senast 31 december 2021. Preliminär köpeskillingen förväntas bli mellan 574-652 miljoner SEK. Slutgiltig köpeskilling redovisas efter transaktionens genomförande och beror på företagets utveckling fram till årets slut.