Nordic Paper planerar för ökad produktion

Mellan 2025 och 2026 vill Nordic Paper öka produktionen med 20 000 ton papper och 50 000 ton massa. För att kunna göra det har de ansökt om utökat produktionstillstånd. Samtidigt ansöker de om att få bygga en ny ledning för rent och renat processvatten till Värnen.

I dag har Nordic Paper vid Bäckhammars bruk tillstånd att producera 160 000 ton papper och 230 000 ton pappersmassa. Tidigare har planen varit att mellan åren 2025 och 2026 öka pruduktionen med med 5 000 ton papper och 40 000 ton massa. Men för att följa med i samhällsutvecklingen ansöker de nu om tillstånd att öka produktionen ytterligare.

– I fredags lämnade vi in ansökningshandlingarna till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Det känns bra, att vi efter flera års planerande och omfattande förundersökningar, nu kunde lämna in ansökan, säger Christian Persson, produktionsdirektör Nordic Paper, i ett pressmeddelande.

Ansökan avser en produktionsökning med 20 000 ton papper som ska komma från en totalökning av 50 000 ton massa.

Från Visman till Vänern

Nordic Paper har alltid släppt sitt renade processvatten i sjön Visman som är en känslig recipient. Ansökan avser därmed även en byggnation av en ledning till Vänern, som är större och inte en lika känslig recipient. Den används dessutom redan av flera andra industrier.

Godkänns ansökan innebär byggnationen av en ny ledning den enskilt största investeringen i brukets historia.

Ökad produktion och minskade utsläpp

Tack vare Nordic Papers ständiga arbete med miljöförbättrande åtgärder förespås inte utsläppen nödvändigtvis stiga i och med den ökande produktionen. Siffror från 2019 vittnar om hur bruket ökade produktion under samtidigt som de minskade utsläppen under året.

Image

Malin Hildén

Kommunikatör


+46 (0)70 219 08 98
malin.hilden@paperprovince.com