Nordic Paper har planer på nytt huvudkontor i Karlstad

Nordic Paper finns på fyra orter, Bäckhammar, Säffle, Åmotfors och Greåker i Norge. För att förtydliga ytterligare att man är ett enat bolag planerar koncernen för ett nytt gemensamt huvudkontor beläget i Karlstad. Nuvarande huvudkontor ligger i Bäckhammar utanför Kristinehamn.

– Att vi planerar att flytta merparten av våra administrativa funktioner till Karlstad beror på att vi ser många fördelar och synergieffekter av att alla sitter samlade på samma ställe, istället för att vara utspridda på de olika bruksorterna, säger Marie Stenquist, kommunikationsdirektör.

De största anledningarna för ett gemensamt huvudkontor är att vi vill ta ytterligare ett steg för ett enat Nordic Paper. Vi är övertygade om att internkommunikationen kommer förbättras, liksom att vissa tidigare svårrekryterade tjänster kommer bli mer lättrekryterade, skriver Nordic Paper i ett pressmeddelande.

Lokalerna i det gamla brukskontoret i Säffle är dessutom i behov av omfattande renovering.

– Vi ser fram mot moderna gemensamma lokaler i centrala Karlstad, där medarbetare som suttit i både Säffle och Bäckhammar numera är samlade på samma ställe. När vi valt lokalisering har vi sett till att inpendlingsmöjligheterna ska vara goda och att avståndet från buss- och tågstation inte ska vara för långt.

Ledningsgruppen kommer utgå från Karlstad, samt ett antal stödfunktioner som exempelvis ekonomiavdelningen, HR och delar av IT-avdelningen. Båda marknadsavdelningarna, Natural Greaseproof och Kraft Paper som i dag finns i Säffle respektive Bäckhammar ligger också med i planen för flytt. Från kontoret i Säffle berörs 17 personer medan det från Bäckhammar rör sig om 26 personer.

– Det här innebär inte att vi kommer lysa med vår frånvaro ute på de olika bruken, utan närvaron på plats kommer i vissa fall att stärkas. Tidigare har de flesta stödfunktioner funnits i Bäckhammar och rest till de övriga bruken vid behov, det kommer vi vidareutveckla ytterligare. Dessutom kommer vi ha fler möten digitalt, vilket vi sett fungerat utmärkt under coronapandemin. På så vis spar vi inte bara restid utan värnar även miljön.

Bolaget poängterar att flytten kommer föregås av förhandlingar med fackliga parter, varvid inga detaljer ännu kan utlämnas.