Nominera till Paper Province Award

Nu är det dags för en ny omgång av Paper Province Award. Du kan nominera en person eller grupp som bidragit till att boosta regionens skogliga bioekonomi.

Priset på 25 000 kronor ska gå till en person eller grupp verksam i akademin, näringslivet eller offentlig verksamhet, som gjort stora insatser för utvecklingen av skogsbaserad bioekonomi, och med betydelse för Paper Province medlemsområde. Det vill säga Värmland, Norra Dalsland, Dalarna och Örebro län.

Syftet med priset är att uppmärksamma innovation, utveckling och kommersialisering av nya tjänster eller produkter som är relevanta för skogsbaserad bioekonomi och för Paper Province medlemmar, och som därmed främjar tillväxten och företagandet i regionen.

Nominering

Priset kan gå till en specifik innovation, en rad insatser eller en livsgärning. Kandidater till priset tas fram av en nomineringskommitté som består av fem personer som representerar näringsliv och akademi. Nomineringskommittén utses årligen av Paper Province styrelse. Skicka in förslag på nomineringar till Maria Hollander på e-post m.hollander@paperprovince.com.

Delas ut på Paper Province 20-årsjubileum

Prisutdelningen kommer att äga rum när Paper Province firar 20 år på Karlstad CCC den 30 augusti.

Paper Province Award delades ut för första gången 2018, på Bioekonomiriksdagen i Karlstad. Då gick priset till Christer Gustavsson på BioShare.