Nominera till Paper Province Award 2022

Nu är det dags för en ny omgång av Paper Province Award. Nominera en hjälte som bidragit till att boosta den cirkulära skogliga bioekonomin.

Priset på 25 000 kronor går till en person eller grupp verksam i näringslivet, akademin, eller offentlig verksamhet. Personen eller gruppen ska ha gjort stora insatser för utvecklingen av skogsbaserad bioekonomi. Vi letar efter riktiga hjältar med andra ord!

Syftet med priset är att uppmärksamma innovation, utveckling och kommersialisering av nya tjänster eller produkter som är relevanta för skogsbaserad bioekonomi och för Paper Province medlemmar, och som därmed främjar tillväxten och företagandet i regionen.

Nominera

Priset kan gå till en specifik innovation, en rad insatser eller en livsgärning. Kandidater till priset tas fram av en nomineringskommitté som består av fem personer som representerar näringsliv och akademi.

Skicka in förslag på nomineringar till Sandra Sundbäck på e-post sandra.sundback@paperprovince.com. Vi vill ha din nominering senast 23 oktober, men skicka gärna in den så snart du kan.

Prisutdelning 29 november

Prisutdelningen kommer att äga rum när Paper Province anordnar sin stora branschträff Connected By Roots, 29 november.

Paper Province Award har delats ut årligen sedan 2018. Tidigare vinnare är Christer Gustavsson på BioShare, Lars Jernström på Karlstads universitet, UMV Coating Systems och Lars Atterfors på Atterfors Consulting.

Välkommen med din nominering!