Nominera till Paper Province Award 2020

Nu är det dags för en ny omgång av Paper Province Award. Du kan nominera en person eller grupp som bidragit till att boosta den cirkulära skogliga bioekonomin.

Priset på 25 000 kronor ska gå till en person eller grupp verksam i akademin, näringslivet eller offentlig verksamhet, som gjort stora insatser för utvecklingen av skogsbaserad bioekonomi.

Syftet med priset är att uppmärksamma innovation, utveckling och kommersialisering av nya tjänster eller produkter som är relevanta för skogsbaserad bioekonomi och för Paper Province medlemmar, och som därmed främjar tillväxten och företagandet i regionen.

Nominering

Priset kan gå till en specifik innovation, en rad insatser eller en livsgärning. Kandidater till priset tas fram av en nomineringskommitté som består av fem personer som representerar näringsliv och akademi.

Skicka in förslag på nomineringar till Sandra Sundbäck på e-post s.sundback@paperprovince.com. Vi vill ha din nominering senast 1 november, men skicka gärna in den så snart du kan.

Delas ut på Paper Province event “Papermakers Light” 12 november

Prisutdelningen kommer att äga rum när Paper Province anordnar Papermakers Light den 12 november, både fysiskt och digitalt.

Paper Province Award delades ut för första gången 2018, på Bioekonomiriksdagen i Karlstad. Då gick priset till Christer Gustavsson på BioShare och 2019 gick priset till Lars Jernström på Karlstads universitet.