Nöjda ingenjörsstudenter träffade sex av våra medlemmar

Igår var det dags för KAU-resan, en studibesökseresa för ingenjörsstudenter vid Karlstads universitet som blivit en årlig tradition. Denna gång fylldes bussen med 31 studenter som begav sig av till Stora Enso Skoghall, BillerudKorsnäs Gruvön samt Valmet. Med på resan fanns även Cowi, Somas och BTG. Det blev en lärorik dag där många nya kontakter skapades. 
Bland det 30-tal ingenjörsstudenter som igår följde med på KAU-resan fanns inriktningar som  maskinteknik, kemiteknik, energi- och miljösystem, teknisk fysik, industriell ekonomi, datateknik samt innovationsteknik och design representerade. Alla var de intresserade av att få träffa våra sex medlemsföretag, ta del av deras verksamhet och få möjligheten att nätverka inför framtida ex-jobb och arbetsmöjligheter.
Det blev en lyckad dag. BillerudKorsnäs Gruvön, Stora Enso Skoghall och Valmet fick möjlighet att visa upp sina bruk vid rundvandringar medan Somas, BTG och Cowi kom ut till bruken och presenterade sig. För studenterna innebar detta en bra bild av vad som kan vänta dem efter studierna.
– Det har varit jättebra, jag har fått en större insikt i vad företagen gör och att jag har användning av den utbildning jag har fått, sa John Jungevad, som studerar fjärde året inom kemiteknik.
Ett extra uppskattat inslag var att flera av företagsrepresentanterna som deltog under dagen var relativt unga och nyutexaminerade. Det gjorde att studenterna lättare kunde relatera till vart de själva skulle kunna befinna sig om bara något år. En av föreläsarna som bidrog till detta var Eva Gomez från BillerudKorsnäs, som deltog som inspirationsföreläsare vid den avslutande middagen på Nöjesfabriken. Hon berättade bland annat om hur hon har upplevt det att gå från skolbänken till yrkesrollen. Hon betonade bland annat att det som man under studierna lär sig inte alltid används när man kommer ut på arbetsplatsen, men att det är viktigt för den  kunskapsgrund som man sedan står på i allt man gör.

– Jag tycker att Evas tal var jättebra! Det man lär sig nu är viktigt för förståelsen men det är inte riktigt vad man kommer jobba med sedan, sa Emelie Rosenberg, innovationsteknik och design.
Andra intressanta saker som studenterna under dagen fick lära sig var att var sjätte vätskekartong i världen kommer från Stora Enso i Skoghall, hur en vanlig arbetsdag kan se ut för en ingenjör på BTG, att det finns ca 3 500 st av Somas ventiler på Gruvön och att de där arbetar med ett projekt som heter FiberForm – som utvecklar förpackningspapper som kan formas på unika vis utan att gå sönder. De fick höra att Cowi har ett extra gott öga för studenter från Karlstads universitet och att Valmet tillverkar tissuemaskiner i Karlstad med mycket mer. Det var en dag full av nya kunskaper där flera nya och värdefulla kontakter skapades.
– Det uppskattas verkligen att företagen vill att vi ska komma ut och kolla och att de är intresserade av oss, sa John Jungevad.
– Det har varit väldigt nyttigt. Man har fått veta vad som händer i verkligheten, sa Vanja Bartosz, som studerar innovationsteknik och design.
Hon skulle absolut rekommendera andra ingenjörsstudenter att följa med på KAU-resan.
– Det är speciellt bra för andra som inte är från Värmland och vet vad som finns här, menade Emelie Rosenberg.

KAU-resan 2015 18 webb KAU-resan 2015 17 webb KAU-resan 2015 14 webb KAU-resan 2015 11 webb KAU-resan 2015 8 webb KAU-resan 2015 7 WEBB KAU-resan 2015 5 webb KAU-resan 2015 4 webb KAU-resan 2015 2 webb KAU-resan 2015  6 webb
 
 

 

Nöjda ingenjörsstudenter träffade sex av våra medlemmar

Igår var det dags för KAU-resan, en studibesökseresa för ingenjörsstudenter vid Karlstads universitet som blivit en årlig tradition. Denna gång fylldes bussen med 31 studenter som begav sig av till Stora Enso Skoghall, BillerudKorsnäs Gruvön samt Valmet. Med på resan fanns även Cowi, Somas och BTG. Det blev en lärorik dag där många nya kontakter skapades. 
Bland det 30-tal ingenjörsstudenter som igår följde med på KAU-resan fanns inriktningar som  maskinteknik, kemiteknik, energi- och miljösystem, teknisk fysik, industriell ekonomi, datateknik samt innovationsteknik och design representerade. Alla var de intresserade av att få träffa våra sex medlemsföretag, ta del av deras verksamhet och få möjligheten att nätverka inför framtida ex-jobb och arbetsmöjligheter.
Det blev en lyckad dag. BillerudKorsnäs Gruvön, Stora Enso Skoghall och Valmet fick möjlighet att visa upp sina bruk vid rundvandringar medan Somas, BTG och Cowi kom ut till bruken och presenterade sig. För studenterna innebar detta en bra bild av vad som kan vänta dem efter studierna.
– Det har varit jättebra, jag har fått en större insikt i vad företagen gör och att jag har användning av den utbildning jag har fått, sa John Jungevad, som studerar fjärde året inom kemiteknik.
Ett extra uppskattat inslag var att flera av företagsrepresentanterna som deltog under dagen var relativt unga och nyutexaminerade. Det gjorde att studenterna lättare kunde relatera till vart de själva skulle kunna befinna sig om bara något år. En av föreläsarna som bidrog till detta var Eva Gomez från BillerudKorsnäs, som deltog som inspirationsföreläsare vid den avslutande middagen på Nöjesfabriken. Hon berättade bland annat om hur hon har upplevt det att gå från skolbänken till yrkesrollen. Hon betonade bland annat att det som man under studierna lär sig inte alltid används när man kommer ut på arbetsplatsen, men att det är viktigt för den  kunskapsgrund som man sedan står på i allt man gör.

– Jag tycker att Evas tal var jättebra! Det man lär sig nu är viktigt för förståelsen men det är inte riktigt vad man kommer jobba med sedan, sa Emelie Rosenberg, innovationsteknik och design.
Andra intressanta saker som studenterna under dagen fick lära sig var att var sjätte vätskekartong i världen kommer från Stora Enso i Skoghall, hur en vanlig arbetsdag kan se ut för en ingenjör på BTG, att det finns ca 3 500 st av Somas ventiler på Gruvön och att de där arbetar med ett projekt som heter FiberForm – som utvecklar förpackningspapper som kan formas på unika vis utan att gå sönder. De fick höra att Cowi har ett extra gott öga för studenter från Karlstads universitet och att Valmet tillverkar tissuemaskiner i Karlstad med mycket mer. Det var en dag full av nya kunskaper där flera nya och värdefulla kontakter skapades.
– Det uppskattas verkligen att företagen vill att vi ska komma ut och kolla och att de är intresserade av oss, sa John Jungevad.
– Det har varit väldigt nyttigt. Man har fått veta vad som händer i verkligheten, sa Vanja Bartosz, som studerar innovationsteknik och design.
Hon skulle absolut rekommendera andra ingenjörsstudenter att följa med på KAU-resan.
– Det är speciellt bra för andra som inte är från Värmland och vet vad som finns här, menade Emelie Rosenberg.

KAU-resan 2015 18 webb KAU-resan 2015 17 webb KAU-resan 2015 14 webb KAU-resan 2015 11 webb KAU-resan 2015 8 webb KAU-resan 2015 7 WEBB KAU-resan 2015 5 webb KAU-resan 2015 4 webb KAU-resan 2015 2 webb KAU-resan 2015  6 webb