Nätverkande och miljöfokus vid årets sista klusterlunch

Ett inspirerande sorl fyllde rummet när konsultföretaget WSP bjöd in till klusterlunch den 28 november. Medlemsföretag, chefsrekryterare och utländska entreprenörer fanns bland besökarna och alla fick sig en dos miljöstrategi till livs.

En av gästerna var holländska företagaren Dirk Boot. Han driver olika utvecklings- och forskningsföretag inom bioekonomi.

Marina Kristiansson, Per Rahm och Johan Andersson på WSP Karlstad.

– Jag är här för att nätverka. Jag har en fastighet i Värmland och vill gärna etablera mig här. Både WSPs och Paper Province verksamheter är intressanta för mig, jag vill lära känna så många som möjligt för att kunna anpassa min verksamhet utifrån vad som behövs, säger han.

Dagens värdar Marina Kristiansson och Fredrik Andersson berättade om sin del av WSPs arbete, den avdelning som går under namnet Miljömanagemet och som arbetar med projektledning och projektnära specialisttjänster.

– Vi planerar att växa ytterligare. Egentligen tillhör vi Örebrokontoret, men har utökat till Karlstad. Att vi startade upp miljöavdelningen här är till viss del Paper Province förtjänst, med det sammanhållande arbete som klustret bedriver, säger Marina Kristiansson.

Analyserar luften

Marina Kristiansson är relativt nyanställd som senior miljökonsult på WSP. Hon var tidigare egenföretagare med bolaget Ecostrate och även då medlem i Paper Province. På WSP samarbetar hon med Fredrik Andersson, som bland annat arbetar med att analysera luftkvaliteten i Karlstad med omnejd.

– Luftföroreningar påverkar vår hälsa och komfort. Bland annat kan de som bo nära ett bageri uppleva att det doftar för mycket. Eftersom vi arbetar med samhällsbyggnation är det viktigt att ta in oss i ett tidigt skede när en stadsdel planeras. Vi erbjuder bland annat översiktliga bedömningar av luftkvaliteten och mer komplicerade spridningsberäkningar, säger han.

– Bland annat kan man bygga bort doften i närområdet med en högre skorsten. Problemet blir då att doften sprids längre när den når högre upp.