Transport- och logistiknätverket

En tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Det innebär att förbättringspotentialen är stor. För att stötta omställningen har sju värmländska företag bildat ett transport- och logistiknätverk.

LBC Frakt, VSV Frakt, Karlstad Energi, DHL Freight, Sveriges Åkeriföretag Värmland, Billerud och Stora Enso har tillsammans med Paper Province bildat ett värmländskt transport- och logistiknätverk.

Företagen som är med i nätverket kommer från olika delar av värdekedjan och har mobiliserat sig kring omställningsfrågan i Värmland. För att lyckas med omställningsarbetet är det viktigt att vi delar erfarenheter med varandra och nätverket fungerar som ett forum för det. Nätverket driver också aktiviteter i samverkan för att ställa om transport- och logistiksektorn.

Image

Gry Lenschow Andersen

Projektledare

+46 (0)730-987 588

gry.lenschow.andersen@paperprovince.com