Startupnätverk

Paper Province nätverk för startup-företag inom skoglig bioekonomi kopplar samman olika aktörer för att nya innovationer, företag och idéer ska kunna växa.

I startup-nätverket samlas företag som är unga på marknaden eller på väg dit för att dela erfarenheter och hämta kunskaper samt kontakter som behövs för att göra en lyckad tillväxtresa. Företagen som deltar i nätverket jobbar med skoglig bioekonomi runt om i Sverige.

Image

Magnus Persson

Projektledare


+46 (0)70 342 79 41
magnus.persson@paperprovince.com